Začněte podnikat ještě dnes - společnost koupíte ready made

Chcete začít podnikat, ale potřebujete novou společnost založit rychle, jinak by vám mohla utéct zajímavá a lukrativní obchodní příležitost? Nebo máte potíže se složením základního kapitálu?
Zadavatel: Wobsah s.r.o. | 22.1.2016 | Obchod, e-commerce

Brno (Pressweb) - Pak využijte nabídky Virtuální kanceláře Spectrum, kde můžete zakoupit již existující společnosti ready made Brno. Začátek podnikání nikdy nebyl jednodušší.

Proč je tradiční postup tak zdlouhavý?

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně náročný a zdlouhavý proces. Především vázne na rychlosti úřadů a ty, jak známo, příliš nespěchají. Při zakládání s.r.o. je nutné vykonat především následující úkony:

· Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu – sepsáním a podpisem smlouvy je založena společnost s ručením omezeným. Je nutné si ji nechat sepsat formou notářského zápisu.

· Stanovení základního jmění společnosti nebo jeho části – způsob složení vkladů ustanovuje společenská smlouva. Obvykle se volí složení na bankovní účet. Většinou se zakládá nový na jméno správce vkladů.

· Živnostenské oprávnění – k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se přikládají oprávnění k podnikání (živnostenské listy, koncese, a další)

· Zápis do obchodního rejstříku – nejdříve je návrh na zápis do obchodního rejstříku, který se podává u příslušného rejstříkového soudu. Tento návrh podepisují všichni jednatelé a podpisy musí být úředně ověřeny. Jakmile rejstříkový soud zjistí formální chyby, vyžádá si opravu nebo doplnění. Tím však ztratíte své původní pořadí ve frontě čekatelů na zápis. Na samotný zápis se čeká až půl roku. Zápisem fakticky vzniká společnost s ručením omezením.

· Registrace u finančního úřadu – první novou povinností u vzniklé společnosti je registrace u místně příslušného finančního úřadu.

Tento příklad nastiňuje nejjednodušší postup, jak založit firmu. V případě zaměstnanců je cesta mnohem zdlouhavější a složitější.

Zkuste jednodušší a rychlejší variantu

Je vidět, že založení společnosti vás bude stát spoustu času a nervů. Všechno toto zdlouhavé vyřizování si můžete odpustit, pokud využijete služeb ready made Brno.

Co je to ready made?

Ready made společnost je nová předzaložená společnost, která splňuje všechny zákonné podmínky a umožňuje okamžitě začít s podnikáním. Nová společnost je určena k prodeji pro všechny zájemce, kteří chtějí začít podnikat na vlastní pěst. Až do koupě nových majitelů neprovozuje ready made společnost žádnou činnost, je bez dluhů a závazků.

Vždy máte zajištěno: přidělené IČ, uhrazený základní kapitál, sídlo ready made v Brně, minimální registrační lhůty a nezadluženost.

Velkou výhodou těchto společností je to, že můžete začít téměř ihned podnikat. Odbouráte zdlouhavé formality a byrokratické úkony spojené se založením. Ušetříte mnoho času a nervů. Nečeká vás žádné běhání po úřadech, náklady na právníky ani studium legislativy.

Společnosti s ručením omezeným Brno mají 100 % splacený základní kapitál (neručíte za závazky společnosti osobním majetkem), jsou řádné zapsané v obchodním rejstříku, jsou registrované na příslušném finančním úřadě, prodej je zajištěn během dvou dnů, společnosti nemají žádné závazky ani dluhy, můžete ihned začít podnikat.

Virtuální kancelář Spektrum Brno vám nabízí snadno dostupné podnikání a prodej ready made společností, které jsou založené pro okamžité použití. Základní kapitál, který je plně zaplacen, je ve výši 200 000 Kč. U společností od této moravské firmy máte jistotu, že nikdy nepodnikaly a nevyvíjely žádnou obchodní činnost. Netýkají se jich žádné závazky ani dluhy. Všechny společnosti byly založeny v souladu s platnou legislativou ČR a samozřejmě bylo při jejich vzniku dbáno na veškeré zákonné povinnosti, které jsou běžné pro založení.

Asi největší výhodou nákupu ready made společností je rychlost a pružnost s jakou můžete začít s podnikáním. Jakmile jsou podepsány všechny nezbytné převodní smlouvy u notáře, může nový jednatel jednat, i když nebyly změny ještě zapsány v obchodním rejstříku. Zápis změn do obchodního rejstříku se provádí během asi 5 pracovních dnů. Jestliže vás zajímají další informace, dozvíte se je http://www.vkspectrum.cz.

Pokud chcete rychle a snadno podnikat, je pro vás nejjednodušší cestou k novému životnímu kroku ready made společnost.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.