ČOI zjistila v osmi pražských restauracích diskriminaci cizinců

Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 24.7.2014 | Cestování, gastronomie

Praha (Pressweb) - 23. červenec 2014: Podle výsledků průzkumů většina cizinců, kteří navštíví Českou republiku, zamíří nejčastěji do hlavního města.  V zájmu rozvoje turistického ruchu je tedy třeba kontrolovat, zda jsou jim nabízeny takové služby, aby jejich dojem z návštěvy Prahy byl co nejlepší a aby se k nám vraceli.

Proto se každoročně inspektoři České obchodní inspekce při kontrolách zaměřují právě na atraktivní a turisty vyhledávaná místa a kontrolují poctivost poskytovatelů služeb, aby mj. ověřili, zda nejsou zahraniční spotřebitelé v různých restauračních zařízeních diskriminováni. Výsledky kontrol v předem vytipovaných 13 restauracích byly neradostné – v 9 z nich byly zjištěny nedostatky, a z toho v 8 případech inspektoři prokázali diskriminační jednání vůči spotřebitelům-cizincům.

„Příplatek za servis“, účtovaný inspektorům hovořícím anglicky, přesáhl celkem u všech provedených kontrol  464 korun. Všech 9 subjektů čeká uložení pokuty ve správním řízení. Inspektoři ČOI budou v kontrolách pokračovat nejen po celou turistickou sezónu, ale i mimo ni, neboť služby restaurací v centru Prahy využívají ve značném rozsahu také cizinci, žijící v Česku dlouhodobě.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: Restaurace | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360