Pulzní oxymetry ukazují nasycenost krve kyslíkem

Pulzní oxymetry
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 22.8.2017 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Na jednotkách intenzivní péče nebo na novorozeneckých odděleních se využívají pulzní oxymetry. Jde o přístroje, které měří nasycenost tkáně kyslíkem. Z naměřených hodnot lze okamžitě zjistit, že tělo dostává méně kyslíku než je potřeba a lékař tak může včas zasáhnout. Příčina může být různá, v normálních podmínkách snížené hodnoty ukazují na nedostatečné dýchání. Distribuci kyslíku po těle a současně odvod oxidu uhličitého zajišťuje dýchací soustava společně s malým a velkým krevním oběhem. Kyslík se váže na hemoglobin a právě změna barva hemoglobinu na základě nasycenosti kyslíkem je podstatou této diagnostické metody.

Pulzní oxymetry nemají žádná tlačítka, snadno se s nimi pracuje

Pulzní oxymetry jsou malé přístroje, které se připevňují skřipcem na prst nebo ušní lalůček. Nepředstavují pro pacienty či novorozence žádnou zátěž. Při zapnutí na prst se samy zapnou a při sejmutí se okamžitě vypnou. Pulzní oxymetry obsahují elektroluminiscenční diody, jež vysílají světelné pulsy do tkáně. Používá se světlo o dvou vlnových délkách a měří se absorpce u hemoglobinu s kyslíkem a bez kyslíku. Poměr mezi těmito údaji se převádí na nasycenost krve kyslíkem. Uvádí se v procentech a například novorozenci musí mít hodnotu nasycení krve kyslíkem nad 90 %, normální hodnota u dospělého je 95 – 98 %.

Pulzní oxymetry využívají také letci

Pulzní oxymetry využívají také letci při létání ve velkých výškách, aby se zjistilo, zda u nich nehrozí nedostatek kyslíku. Tyto přístroje je varují před tímto nebezpečím. Rychlý pokles kyslíku v kabině vede k hypoxii. Letec si oxymetr připne na prst a okamžitě zjistí situaci. Při nedostatku kyslíku reaguje organismus tak, že se zrychluje dýchání, aby se zajistila dostatečná distribuce kyslíku. To však jde jen do určité doby. Při větším nedostatku kyslíku organismus ztrácí vědomí.  

 

Témata: pulzní oxymetry, pulzní oxymetr, oxymetr | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300