BroadSoft a Snom Technology představují model cloudových služeb sjednocených komunikací bez investičních nákladů

Nová možnost umožňuje změnit investiční výdaje na zavedení internetové telefonie na měsíční poplatky za služby společnosti BroadSoft, čímž se snižují počáteční výdaje a otevírají se dveře k výhodám služeb UC-One dalším podnikům
Zadavatel: Marketwired, LP. | 23.6.2016 | Telekomunikace, IT

GAITHERSBURG, MD a BERLÍN, NĚMECKO—(Marketwired / Pressweb – 22. června 2016) – BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), přední dodavatel softwaru pro globální sjednocené komunikace poskytovaného jako služba (UCaaS), dnes začal nabízet jedno z prvních úplných řešení sjednocených komunikací na bázi provozních nákladů v Německu. Změnou nákladů spojených s internetovou telefonií a dalšími využitími sjednocených komunikací z investičních výdajů na provozní je nyní možné platformu BroadCloud® a služby UC-One® společnosti BroadSoft pořizovat bez počátečních investic typicky v rozmezí 75 až 300 EUR za jednu linku. Tím padá významná bariéra v zavádění této technologie a vybavuje prodejce s přidanou hodnotou a poskytovatele služeb přesvědčivou možností těžit z německého trhu cloudových sjednocených komunikací, který roste tempem 23 % za rok1.

Tento nový model, realizovaný s partnerským německým prodejcem internetových telefonů, Snom Technology, umožňuje německým poskytovatelům služeb a prodejcům s přidanou hodnotou nabízet všechny výhody cloudových služeb na bázi UC-One, například mobilní aplikace, posílání rychlých zpráv a přenos stavu dostupnosti, spolupráce s přenosem audio a video, sdílení plochy a souborů i pokročilé funkce hlasových volání za předem známé měsíční náklady bez jakýchkoliv investičních výdajů. Tím se zvyšují možnosti oslovování trhu na straně odbytového partnera, odstraňuje se investiční riziko a na rychle rostoucím trhu pomáhá zajistit cenné tržby, aniž by bylo nutné zařizovat financování pro jakákoliv nová zařízení ve spojitosti se sjednocenými komunikacemi.

„Toto je pro zákazníky výjimečná bezriziková příležitost pořídit si BroadSoft UC-One a pro odbytové partnery rozšířit potenciál svých možností na trhu, získat pravidelné tržby a zisk,“ uvedl Marco Meier, regionální ředitel prodeje pro Německo a východní Evropu společnosti BroadSoft. „Model placení podle využívání cloudových služeb ve formě provozních výdajů poskytuje obchodním partnerům a jejich zákazníkům škálovatelné řešení v oblasti sjednocených komunikací, které splňuje potřeby podle jejich vývoje.

BroadCloud a UC-One umožňují obchodním partnerům nabízet tyto komplexní cloudové služby na řízené úplné provozní platformě podporující celý cyklus životnosti pod vlastní značkou. Služby UC-One umožňují skutečně integrované podnikové komunikace přes jednotné rozhraní bez ohledu na volbu zařízení nebo konektivity. Tyto možnosti prokazatelně zvyšují produktivitu jednotlivců i týmů v celé organizaci, zajišťují nepřetržitou mobilitu, zvyšují spokojenost zákazníků a pomáhají zlepšovat hlavní obchodní ukazatele, například tržby, díky vyšší efektivitě.

Partneři mohou si mohou vybrat ze čtyř různých balíčků služeb odstupňovaných podle technických možností. Všechny využívají softwarovou platformu BroadCloud a aplikace UC-One společnosti BroadSoft společně s příslušnými koncovými body společnosti Snom.

„Celkové počáteční náklady na koncové body mohou být pro uživatele BroadCloud UC-One problémem, ale převedením investičních výdajů na model založený zcela na provozních výdajích tato bariéra přijetí nové technologie padá,“ sdělil Nadahl Shocair, výkonný ředitel Snom Technology AG. „Společně se společností BroadSoft, jakožto dva hlavní hráči na německém trhu sjednocených komunikací, jsme se dali na cestu růstu zprostředkovaných technologií urychlováním návratnosti pro naše partnery.“

1 Zpráva MZA ze září 2015: Německo, složený roční růst (CAGR) 23 % na trhu sjednocených komunikací poskytovaných jako služba (UCaaS) 2015–2020

O společnosti BroadSoft:

BroadSoft je přední poskytovatel softwaru a služeb, které umožňují poskytovatelům služeb přes mobilní infrastrukturu, pevné linky a rozvody kabelové televize nabízet všechny druhy komunikací (Unified Communications: sjednocené komunikace) prostřednictvím sítí na bázi internetového protokolu. Základní komunikační platforma společnosti umožňuje poskytovat řadu podnikových a spotřebitelských volání, posílání zpráv a sdílených komunikačních služeb, včetně zajištění soukromých pobočkových ústředen, videohovorů, textových zpráv a sloučených služeb přes mobilní sítě a pevné linky. Další informace najdete na www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | Work It!

Výhledová prohlášení:

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášené ve smyslu novely zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Tato výhledová prohlášení lze rozpoznat podle slov a sousloví jako „mohou“, „umožňuje“ a podobných. Obsahují, kromě jiného, prohlášení o přínosech pro zákazníky společnosti Snom z využívání platformy BroadCload a služeb UC-One. Důsledky událostí uvedených v těchto výhledových prohlášeních podléhají známým i neznámým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které by mohly způsobit to, že skutečné výsledky se budou zásadně lišit od výsledků očekávaných podle těchto výhledových prohlášení, a to včetně finančních a jiných přínosů pro společnost BroadSoft v důsledku využívání platformy BroadCloud a služeb UC-One společností Snom v nabídkách svých služeb, ale bez omezení na tyto, a dále faktorům uvedených v sekci „Rizikové faktory“ formuláře 10-K společnosti BroadSoft na rok končící 31. prosince 2015, který byl 29. února 2016 zaevidován u Komise pro burzu cenných papírů (SEC), jakožto i v dalších záznamech o společnosti BroadSoft u SEC. Všechny informace v této zprávě platí k 22. červnu 2016. S výjimkou vyžadovanou zákonem nepřijímá společnost BroadSoft žádné závazky týkající se zveřejnění aktualizace zde uvedených výhledových prohlášeních z žádného důvodu pro dosažení shody těchto výroků se skutečnými výsledky nebo změnami očekávání.

O společnosti Snom Technology AG

Snom byla založena v roce 1997 s centrálou v Berlíně. Jedná se o německou společnost s nadnárodní působností a první a přední značku profesionálních a podnikových internetových telefonů na světě. Snom provozuje stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti a pobočky ve Spojených státech, Spojeném království, Francii, Itálii, Španělsku a na Tchaj-wanu.

Přístroje Snom vyvíjené v Německu mají celosvětovou pověst odolných a bezporuchových podnikových telefonů s mnoha funkcemi, které jsou určeny výhradně pro školené a certifikované počítačové odborníky a montéry pobočkových ústředen. Všechny výrobky Snom jsou univerzálně slučitelné s předními platformami pobočkových ústředen využívajících SIP (Session Initiation Protocol) s více než 4 miliony globálně instalovaných koncových bodů. Telefony Snom prodávají distributoři více než 25 tisícům prodejcům značky Snom s přidanou hodnotou po celém světě.

Další informace najdete na www.snom.com

Kontakt na Snom pro média: 
Niclas Kakomanolis
Snom Technology AG 
E-mail: press@snom.com 
Tel: 030/2576 205 14

Kontakt na BroadSoft pro média:
Evropa
Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson
Cohesive pro BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com 

celá Amerika
Brian Lustig, Bluetext PR pror BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com 

Asie a Tichomoří
Terry Alberstein
Navigate Communication pro BroadSoft APAC
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com