Spoločnosti BroadSoft a Snom Technology predstavujú stopercentný OPEX model pre služby Cloud UC

Táto nová služba umožní zákazníkom zahrnúť náklady IP telefónov CAPEX do mesačného servisného poplatku BroadSoft, a tým zredukuje počiatočné investície a poskytne výhody UC-One pre väčšie množstvo podnikov
Zadavatel: Marketwired, LP. | 23.6.2016

GAITHERSBURG, Maryland a BERLÍN, NEMECKO--(Marketwired / Pressweb - 22. júna 2016) - BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), vedúca spoločnosť v poskytovaní globálnych služieb jednotnej komunikácie (UCaaS) dnes uviedla jednu z prvých ponúk služieb UC založených na priamom spojení OPEX. Transformovaním nákladov, v súvislosti s IP telefónmi a inými koncovými zariadeniami jednotnej komunikácie, z CAPEX na OPEX sa dá platforma spoločnosti BroadSoft BroadCloud® a služba UC-One® zaobstarať bez zálohových investícií, ktoré sa pohybujú obvykle od 75 EUR do 300 EUR za prípojku. Takto sa odstránila podstatná prekážka pre zákazníkov, a tak pre poskytovateľov služieb a VAR vzniká zaujímavá príležitosť zarobiť na nemeckom trhu služieb jednotnej komunikácie cloud, ktorý rastie v miere až 23 % za 1. rok.

Nový model je ponúkaný v spolupráci s nemeckým predajcom VoIP telefónov, spoločnosťou Snom Technology. Umožňuje nemeckým poskytovateľom služieb a VAR poskytovať všetky výhody služieb cloud cez UC-One, vrátane mobilných aplikácií, okamžitých správ a osobnej, audio a video spolupráce, zdieľania obrazoviek a súborov a pokročilých hlasových funkcií za predpokladaný mesačný poplatok bez zaúčtovania poplatkov CAPEX. To zvyšuje trhové príležitosti pre obchodných partnerov, eliminuje riziko hromadenia zásob a na rýchlo rastúcom trhu pomáha zabezpečiť cenné príjmy anuity bez potreby zorganizovať financovanie položiek pre infraštruktúru napojenú na jednotnú komunikáciu.

Marco Meier, viceprezident BroadSoft pre predaj v regiónoch Nemecko a východná Európa, povedal: „Toto je vynikajúca a bezriziková príležitosť pre zákazníkov na zaobstaranie BroadSoft UC-One a pre obchodných partnerov možnosť rozšíriť ich potenciálne trhové príležitosti, pravidelné výnosy a obchodnú maržu. Model založený na systéme cloud OPEX, čiže platieb rastúcich s rozvojom podnikania, ponúka obchodným partnerom a ich zákazníkom viacúrovňové riešenie jednotnej komunikácie, aby si mohli zosúladiť svoje potreby s rozvojom.“

BroadCloud a UC-One sú komplexné služby cloud s bielou etiketou, ktoré ponúkajú obchodným partnerom riadenú operačnú platformu typu „end-to-end“ na podporu celého životného cyklu u zákazníkov. Služby UC-One spoločnosti BroadSoft umožňujú skutočne integrovanú obchodnú komunikáciu v rámci jediného rozhrania, pričom nezáleží na tom, aké zariadenie alebo sieťové pripojenie si užívateľ vyberie. Je dokázané, že takéto vybavenie zvyšuje individuálnu a tímovú produktivitu v organizáciách, umožňuje bezproblémovú mobilitu, zvyšuje úroveň spokojnosti ich zákazníkov a vďaka zvýšenej efektívnosti dosahuje kľúčové podnikové výsledky, ako napr. príjmy.

Obchodní partneri si môžu vybrať zo štyroch rôznych balíčkov služieb, ktoré začínajú na základnej úrovni a pokračujú smerom k najvyvinutejším službám jednotnej komunikácie. Všetky sú ponúkané zo softvérovej platformy BroadCloud spoločnosti BroadSoft a z aplikácií UC-One spolu s náležitými koncovými bodmi jednotnej komunikácie Snom.

Nadahl Shocair, výkonný riaditeľ spoločnosti Snom Technology AG, povedal: „Celkové počiatočné náklady pre odoberateľov služieb BroadCloud UC-One môžu byť problémom, ale transformácia nákladov CAPEX na úplný model OPEX túto bariéru odstraňuje. Spolu so spoločnosťou BroadSoft sme dvaja hlavní hráči na nemeckom trhu jednotnej komunikácie a zaväzujeme sa rozširovať naše podnikanie tak, že našim partnerov časom zvýšime príjmy.“

1 Správa MZA zo septembra 2015: Nemeckých 23 % CAGR na trhu UCaaS 2015-2020

O spoločnosti BroadSoft:

BroadSoft je vedúcou spoločnosťou v poskytovaní softvéru a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom služieb mobilného, pevného a káblového pripojenia ponúkať jednotnú komunikáciu prostredníctvom sietí s internetovým protokolom. Hlavná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje poskytovať rozsah služieb v oblasti podnikateľských a zákazníckych volaní, posielania správ a vzájomnej komunikácie vrátane súkromných podnikových komunikačných sietí, video volaní, textových správ a služieb konvergovaných mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | Work It!

Prognózy do budúcnosti:

Táto tlačová správa obsahuje prognózy do budúcnosti, ktoré sú v súlade so Zákonom o reforme súdnych sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995. Prognózy do budúcnosti sa dajú rozpoznať použitím pojmov a slovných spojení ako sú „poskytne“ a „môže“ a iných podobných pojmov a spojení, medzi inými aj vyjadrení týkajúcich sa výhod zákazníkov spoločnosti Snom vyplývajúcich z používania BroadCloud a UC-One v rámci ponuky služieb spoločnosti Snom svojim zákazníkom. Výsledok udalostí opísaných v prognózach podlieha známym a neznámym rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré by mohli mať za následok podstatne odlišné skutočné výsledky od výsledkov uvedených v prognózach vrátane, ale nielen, finančných a iných výhod pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúcich z používania služby BroadCloud a UC-One od spoločnosti Snom v jej ponuke služieb, ako aj faktorom uvedených v sekcii „Rizikové faktory“ na formulári 10-K spoločnosti BroadSoft pre rok končiaci sa 31. decembra 2015, registrovaných Komisiou pre cenné papiere a burzu cenných papierov, alebo SEC, dňa 29. februára 2016, a v ďalšej evidencii spoločnosti BroadSoft v Komisii SEC. Informácie v tejto tlačovej správe sú platné k 22. júnu 2016. Spoločnosť BroadSoft nie je povinná verejne aktualizovať prognózy do budúcnosti uvedené v tomto dokumente tak, aby zodpovedali skutočným výsledkom alebo zmenám v jej očakávaniach, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

O spoločnosti Snom Technology AG

Snom je nemecká multinárodná spoločnosť so sídlom v Berlíne, ktorá bola založená v roku 1997. Táto nadnárodná korporácia je poprednou a prvou svetovou značkou profesionálnych a podnikových VoIP telefónov. Snom má dcérske spoločnosti a pobočky v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a v Taiwane.

Nemecká technológia Snom je vo svete známa svojou spoľahlivou a vysokou kvalitou. Podnikové telefóny, ktoré majú bohatý výber funkcií, sú navrhnuté špeciálne pre vyškolených a certifikovaných profesionálov pre inštalácie IT a PBX. Všetky výrobky Snom sú univerzálne kompatibilné s poprednými platformami PBX a prevádzkované v súlade so štandardmi SIP. Globálne sa uskutočnilo vyše 4 miliónov inštalácií u koncových užívateľov. Výrobky Snom predávajú distribútori na celom svete vyše 25 000 autorizovaným predajcom Snom poskytujúcich pridanú hodnotu.

Viac informácií nájdete na stránke www.snom.com

Kontakty s médiami pre Snom: 
Niclas Kakomanolis
Snom Technology AG 
E-mail: press@snom.com 
Tel: 030/2576 205 14

Kontakty s médiami pre BroadSoft:
Európa
Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson
Cohesive v mene BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com 

Severná a južná Amerika
Brian Lustig, Bluetext PR v mene BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com 

APAC
Terry Alberstein
Navigate Communication v mene BroadSoft APAC
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com