BroadSoft technicky zabezpečuje NIFTY Japan s UC-One BroadCloud

Zadavatel: Marketwired, LP. | 23.3.2016

Popredný japonský poskytovateľ služieb NIFTY spúšťa ShaMo! Cloudové služby BroadCloud zabezpečujú podnikateľom a malým podnikom služby cloudovej unifikovanej komunikácie

GAITHERSBURG, MD a TOKIO, JAPONSKO – (Marketwired / Pressweb – 21. marec 2016) – Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT), vedúci globálny poskytovateľ unifikovaných komunikácií ako služby (UCaaS), informovala o tom, že popredný japonský poskytovateľ telekomunikačných služieb NIFTY si na technické zabezpečenie svojej novej služby ShaMo! pre malé a stredné podniky v Japonsku vybral BroadCloud® a UC-One®.

BroadCloud predstavuje spravované služby, ktoré poskytovateľom služieb umožňujú poskytovať komplexné služby unifikovaných komunikácií UC-One BroadSoft novým a existujúcim zákazníkom. BroadCloud odstraňuje potrebu značných investícií kapitálu a poskytovateľom služieb ako NIFTY umožňuje skrátiť čas uvádzania na trh a urýchliť čas na zaznamenania zisku z novej služby.

NIFTY je uznávaný inovátor  na japonskom internete a na trhu infraštruktúry ako služby (IaaS). Jeho služba ShaMo! poskytne prostredníctvom BroadCloud rozličné služby unifikovaných komunikácií a zameria sa na pracovníkov vo vysoko mobilných a podnikateľských malých podnikoch. Mnohé takéto podniky závisia od „virtuálnych“ kancelárií a vysoko mobilných pracovníkoch, ktorí sú „vždy pripojení“. ShaMo! poskytuje okrem možností plne funkčnej kancelárie PBX aj riešenie „Prines si vlastné zariadenie“(BYOD) pre podniky využívajúce smartfóny. Zákazníci sa môžu vďaka ponuke cloudových služieb unifikovaných komunikácií spoľahnúť na komunikačné služby na svetovej úrovni a rozširovať svoje podniky bez zložitosti a finančnej nákladovosti telefónnych systémov a hardvérov v priestoroch.

„Sme nadšení, že na spustení našej novej služby ShaMo! budeme spolupracovať s BroadSoft. Zákazníci, ktorí riadia malé, mobilné a rýchlo pohybujúce sa podniky, svojho poskytovateľa komunikačných služieb vnímajú ako absolútne neodlúčiteľnú súčasť svojho podnikania. Poskytovanie služby ShaMo! prostredníctvom BroadCloud nám pridáva potvrdenú spoľahlivosť a schopnosť mimoriadne rýchlo vyvíjať a zavádzať služby, aby sme splnili potreby podnikavých malých firiem v Japonsku,“ oznamuje Takaya Ueno, riaditeľ pre informačné technológie a výkonný riaditeľ divízie cloudového podnikania NIFTY.

„Riešenie potrieb unifikovaných komunikácií firiem s prístupom uprednostňujúcim mobily je zaujímavá výzva a schopnostiam BroadCloud sa dokonale hodí,“ informuje Jonathan Reid, výkonný riaditeľ BroadSoft pre japonský trh. „Keďže je to naše prvé zavádzanie BroadCloud pre japonských zákazníkov, tešíme sa na úzku spoluprácu s tímom NIFTY a na neprestajný rýchly rast služby ShaMo!.“

V novembri 2015 sa BroadSoft rozšíril na japonský trh vďaka akvizícii tokijskej spoločnosti PBXL KRK, ktorá sa premenovala na BroadSoft Japan KRK, poskytovateľ inovatívnych cloudových komunikačných riešení.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti:

Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcnosti sa dajú identifikovať podľa používania pojmov a fráz ako napr. „umožňuje“ a „povoľuje“ a iných podobných pojmov a fráz, a okrem iného obsahujú vyhlásenia týkajúce sa výhod pre zákazníkov spoločnosti NIFTY vyplývajúcich z používania BroadWorks a UC-One v ponuke služieb NIFTY pre koncových zákazníkov malých a stredných podnikov. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že naše skutočné výsledky sa budú zásadne líšiť od výsledkov uvedených v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom tieto rozdiely môžu zahŕňať napríklad finančné alebo iné výhody pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúce z využívania služieb BroadWorks a UC-One spoločnosťou NIFTY v rámci ponuky jej produktov, ako aj faktorov uvedených v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2015, ktorý dňa pondelok, 29. februára 2016 zaregistrovala Komisia pre výmenné operácie a cenné papiere (SEC), a v iných dokumentoch spoločnosti Broadsoft zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 21. marcu 2016. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní.

O spoločnosti BroadSoft:

Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.BroadSoft.com.

Mediálne kontakty:
Amerika
Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA

+1 301.775.6203
brian@bluetext.com 


Európa
Andy Crisp/Jon Bawden/Kate Anderson
Cohesive pre spoločnosť BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com

Ázia a Tichomorie
Terry Alberstein
Navigate Communication
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com