Spoločnosť BroadSoft si zvolila SBC od spoločnosti AudioCodes pre riešenia SIP Trunk BroadCloud

Zadavatel: Marketwired, LP. | 23.10.2015

Nová hosťovacia ponuka umožní poskytovateľom služieb rýchlo doručiť služby SIP Trunk s aktivovanou jednotnou komunikáciou UC a podporuje hladké preberanie migrácií PBX

GAITHERSBURG, MD--(Marketwired / Pressweb) – 21. október 2015) – BroadSoft, Inc. (NASDAQ: Spoločnosť BSFT) dnes ohlásila, že bude používať hraničné radiče relácií (SBC) a brány z kódov spoločnosti AudioCodes (NASDAQ:AUDC) so svojou ponukou služby SIP Trunk BroadCloud®, novou hosťovacou ponukou, ktorá bude dostupná v novembri 2015, a ktorá bude umožňovať poskytovateľom služieb rýchlo doručovať služby SIP Trunk s aktivovanou jednotnou komunikáciou podnikom. Spoločnosť AudioCodes je popredným poskytovateľom konvergovaných hlasových riešení, ktoré umožňujú podnikom a poskytovateľom služieb prechod do všetkých sietí VoIP. Spoločnosti BroadSoft a AudioCodes budú spoločne prezentovať túto ponuku, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom rozsiahlej globálnej siete poskytovateľov služieb spoločnosti BroadSoft.

Služba SIP Trunk BroadCloud je optimálne upravené riešenie pre podniky, ktoré chcú zachovať predchádzajúce investície do PBX a ešte nie sú pripravené na úplné zavedenie cloudových služieb PBX a jednotnej komunikácie (UC). Radiče SBC a brány spoločnosti AudioCodes pripájajú PBX a IP-PBX k službe BroadCloud, pričom ponúkajú poskytovateľom služieb vysoko výkonné riešenie pripojiteľnosti VoIP, ktoré vyhovuje rôznym komunikačným potrebám v rámci širokého spektra kategórií na trhu -- od SMB až po pobočky v distribuovaných podnikových komunikačných riešeniach.

„Celosvetovo už spoločnosť BroadSoft zaviedla viac ako 6 miliónov jednotiek SIP Trunk prostredníctvom popredných svetových poskytovateľov služieb použitím našej komunikačnej platformy BroadWorks založenej na cloude,“ hovorí Taher Behbehani, vedúci marketingového oddelenia spoločnosti BroadSoft. „Pre veľa podnikovo predstavuje SIP trunking prvý krok pri migrácii svojich komunikácií do cloudu. Veríme, že so službou SIP Trunk BroadCloud budú môcť poskytovatelia služieb pomôcť podnikom jednoduchšie prejsť na plne hosťujúce riešenie UC ponúknutím možnosti okamžitého rozšírenia služby SIP Trunk o ďalšie služby a časom aj bezproblémovej migrácie.“

Radiče SBC spoločnosti AudioCodes zahŕňajú aj zabudovaného agenta PacketSmart® spoločnosti BroadSoft. Funkcia PacketSmart poskytuje výkonné nástroje na získavanie a analýzu údajov v cloude a umožňuje poskytovateľom služieb zabezpečiť najvyššiu kvalitu služieb prostredníctvom vyhodnocovania konfigurácie a pripravenosti sietí svojich zákazníkov s cieľom podporiť VoIP a dátové komunikačné riešenia.

Medzi výhody služby SIP Trunk BroadCloud pre kľúčových poskytovateľov služieb patria nasledujúce:

  • Schopnosť pridávať nové služby, ktoré budú vytvárať zisky – SIP Trunk BroadCloud ako riadená hosťujúca služba umožňuje poskytovateľom služieb oveľa rýchlejšie a jednoduchšie pridávať požadované UC a mobilné aplikácie do svojho portfólia služieb -- to poskytuje významné možnosti zvyšovania ARPU zvýšením hodnoty svojich jednotiek SIP Trunk.
  • Schopnosť zjednodušiť migráciu PBX – Pre podniky, ktoré ešte nie sú pripravené rozlúčiť sa s existujúcimi PBX poskytuje riešenie SIP Trunk BroadCloud rozhranie a jednoduchší spôsob prechodu na plne hosťujúce služby v budúcnosti, keď bude podnik pripravený.
  • Overené zavedené riešenia SIP Trunk – Poskytovatelia služieb budú využívať rozsiahlu sieť jednotiek SIP Trunk spoločnosti BroadSoft, ktorá pokrýva riešenia s IMS a bez IMS na trhu káblovej a bezdrôtovej komunikácie. V konečnom dôsledku spoločnosť BroadSoft verí, že môže zákazníkom poskytovateľov služieb poskytnúť vynikajúce technické a obchodné znalosti pri plánovaní a zavádzaní riešení SIP Trunk.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti

Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcnosti možno rozpoznať na základe používania termínov a fráz, ako je napríklad „bude“, „umožní“, „môže“, alebo iné podobné termíny a frázy. Okrem toho môžu obsahovať vyhlásenia týkajúce sa výhod vyplývajúcich pre zákazníkov spoločnosti BroadSoft z toho, že budú využívať ponuku SIP Trunk BroadCloud a funkciu PacketSmart zabudovanú v radičoch SBC spoločnosti AudioCodes. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť to, že naše aktuálne výsledky sa budú výrazne líšiť od výsledkov uvedených v našich vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom tieto rozdiely môžu zahŕňať napríklad finančné alebo iné výhody pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúce z využívania radičov SBC a brán spoločnosti AudioCodes v jej produktových ponukách, ako aj faktorov uvedených v časti„Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2014, ktorý dňa 25. februára 2015 zaregistrovala Komisia pre výmenné operácie a cenné papiere (SEC), a v iných dokumentoch zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 21. októbru 2015. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní.

O spoločnosti BroadSoft:
Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na stránkehttp://www.BroadSoft.com.

Mediálne kontakty:

Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com


Vzťahy s investormi:

John Kiang, CFA
BroadSoft, Inc.
+1 240.720.0625
jkiang@broadsoft.com

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com