BroadSoft volí pro řešení BroadCloud SIP Trunking řadiče SBC od společnosti AudioCodes

Zadavatel: Marketwired, LP. | 23.10.2015 | Telekomunikace, IT

Nová hostovaná nabídka umožní poskytovatelům služeb promptně nasadit služby SIP Trunking podporující sjednocené komunikace a zajistit podporu pro postupnou migraci klasických ústředen PBX

GAITHERSBURG, MD – (Marketwired / Pressweb – 21. října 2015) – Společnost BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT) dnes oznámila, že hodlá využívat řadiče SBC (Session Border Controller) a brány Gateways od společnosti AudioCodes(NASDAQ: AUDC) a její nabídku BroadCloud® SIP Trunking, novou hostovanou nabídku, která bude k dispozici od listopadu 2015 a umožní poskytovatelům služeb podnikům promptně dodávat služby SIP Trunking podporující sjednocené komunikace. Společnost AudioCodes je předním poskytovatelem konvergovaných hlasových řešení umožňujících organizacím a poskytovatelům služeb přechod na hlasové sítě All-IP. Společnosti BroadSoft a AudioCodes budou tuto nabídku společně propagovat a realizovat prostřednictvím rozsáhlé globální sítě poskytovatelů služeb společnosti BroadSoft.

Řešení BroadCloud SIP Trunking je optimalizováno pro podniky, které chtějí nadále využívat své investice do klasických pobočkových telefonních ústředen (PBX) a nejsou ještě zcela připravené na kompletní nasazení cloudových služeb PBX a sjednocených komunikací (UC). Řadiče SBC a brány Gateways společnosti AudioCodes a připojují klasické ústředny PBX i IP-PBX do řešení BroadCloud, díky čemuž nabízejí poskytovatelům služeb vysoce výkonné řešení připojení VoIP, které uspokojuje různorodé komunikační potřeby podniků napříč širokou řadou kategorií trhu – od malých a středních podniků až k pobočkám v rámci distribuovaného nasazení podnikové komunikace.

„Globálně byla společnost BoardSoft již při nasazení více než 6 miliónů připojení SIP Trunk u předních globálních poskytovatelů služeb, kteří využili naši cloudovou komunikační platformu BroadWorks,“ uvedl Taher Behbehani, ředitel pro marketing společnosti BroadSoft. „Pro mnoho podniků představují služby SIP Trunking první krok na jejich cestě k migraci komunikace do cloudu. Doufáme, že díky službě BroadCloud SIP Trunking budou poskytovatelé služeb moci jednodušším způsobem pomáhat podnikům při migracích na plně hostovaná řešení sjednocené komunikace tím, že jim nabídnou možnost bezprostředního zlepšení pomocí SIP Trunk spolu s překrytím služeb a postupnou bezproblémovou migrace.“

Řadiče SBC společnosti AudioCodes zahrnují také integrovaného agenta PacketSmart® společnosti BroadSoft. Funkce PacketSmart zajišťuje výkonné vytěžování dat a analytiku v cloudu a umožňuje poskytovatelům služeb zajistit nejvyšší kvalitu služeb díky vyhodnocení konfigurace a připravenosti sítí jejich zákazníků zajistit podporu řešení VoIP a datových komunikací.

Mezi hlavní výhody řešení BroadCloud SIP Trunking pro poskytovatele služeb patří:

  • Schopnost přidat nové služby přinášející další tržby – Jako spravovaná hostovaná služba umožňuje BroadCloud SIP Trunking poskytovatelům služeb rychleji a jednodušeji doplnit své portfolio služeb o hojně poptávané sjednocené komunikace a mobilní aplikace, což představuje skvělou příležitost ke zvýšení průměrné útraty na zákazníka (tzv. ARPU) prostřednictvím zvýšení hodnoty jejich připojení SIP Trunk.
  • Schopnost usnadnit migraci ústředen PBX – Podnikům, které ještě nejsou připraveny se rozloučit se stávajícími ústřednami PBX, poskytne řešení BroadCloud SIP Trunking rozhraní a v budoucnosti, až bude podnik na takovou změnu připraven, zajistí snazší migraci na plně hostované služby.
  • Osvědčená nasazení služeb SIP Trunking – Poskytovatelé služeb využívají výhod rozsáhlých zkušeností společnosti BroadSoft s nasazením služeb SIP Trunking, která zahrnují segmenty kabelových technologií IMS i jiných než IMS technologií, drátových i bezdrátových technologií. V důsledku toho společnost BoardSoft věří, že dokáže zákazníkům z řad poskytovatelů služeb při plánování a nasazování řešení SIP Trunking poskytnout prvotřídní technické a obchodní znalosti.

Výhledová prohlášení:

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona reformě sporů o cenných papírech z roku 1995. Tato výhledová prohlášení mohou být identifikována s pomocí použití terminologie, která zahrnuje slova jako „bude“, „umožňuje“, „dokáže“ a „dovoluje“ a podobné výrazy nebo srovnatelnou terminologii, mimo jiné, prohlášení o výhodách pro zákazníky společnosti BroadSoft plynoucích z používání služeb BroadCloud SIP Trunking a funkce PacketSmart integrované v řadičích AudioCodes. Výsledek událostí popsaných v těchto výhledových prohlášeních podléhá známým i neznámým rizikům, nejistotám a jiným faktorům, které mohou způsobit, že se budou skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků v těchto výhledových prohlášeních předpokládaných, zejména včetně finančních a jiných výhod pro společnost BroadSoft, které plynou z použití řadičů a bran Gateways společnosti AudioCodes v této nabídce produktu, a faktorům obsaženým v části „Rizikové faktory“formuláře 10-K společnosti BroadSoft za rok končící dnem 31. prosince 2014, který byl dne 25. února 2015 podán u Komise pro burzu a cenné papíry (SEC) a je uložen s ostatními spisy společnosti BroadSoft u SEC. Všechny informace v této tiskové zprávě jsou k datu 21. října 2015. Pokud tak nevyžaduje zákon, společnost BroadSoft nepřebírá žádnou povinnost jakákoli zde učiněná výhledová prohlášení z jakéhokoli důvodu veřejně aktualizovat, aby provedla prohlášení o skutečných výsledcích nebo změnách svých očekávání.

O společnosti BroadSoft:
Společnost BroadSoft je předním dodavatelem softwaru a služeb, které umožňují poskytovatelům služeb mobilních, pevných a kabelových sítí nabízet sjednocenou komunikaci (UC) prostřednictvím jejich IP sítí. Hlavní komunikační platforma společnosti umožňuje zajištění řady podnikových a spotřebitelských telefonických komunikací, zasílání zpráv a kolaborativních komunikačních služeb, a to včetně pobočkové telefonní ústředny (PBX), videohovorů, textových zpráv a sblížených služeb mobilních a pevných linek. Další informace naleznete na webuhttp://www.BroadSoft.com.

Kontakt pro média:

Brian Lustig
Bluetext PR pro BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com


Vztahy s investory:

John Kiang, CFA
BroadSoft, Inc.
+1 240.720.0625
jkiang@broadsoft.com

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com