Zátěžové EKG ukáže i drobné chorobné změny v srdečním rytmu

Zátěžové EKG
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 22.9.2020 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Proč se vlastně měří EKG neboli srdeční aktivita? Názvem EKG se označuje jak přístroj na měření srdeční frekvence - elektrokardiograf, tak i pořízený záznam neboli elektrokardiogram. Ukazuje srdeční činnost převedenou do křivky, která znamenává stahy i uvolnění srdečního svalu u komor a síní. Srdce je jako výkonný motor, který pracuje dnem i nocí podle potřeb organismu, tedy, když je potřeba dodat tkáním a orgánům více kyslíku nebo méně. Každý zdravý člověk v určitém věku má elektrokardiogram prakticky stejný, jakékoli změny proto signalizují nějakou poruchu. Zátěžové EKG tyto změny ukáže velmi zřetelně. 

Zátěžové EKG se provádí na rotopedu nebo běžícím pásu

Základním vyšetřením EKG je měření v klidu. Pacient sedí nebo leží v ordinaci lékaři a jednotlivé srdeční vzruchy, které se šíří tělem, přístroj EKG snímá z povrchu těla. Toto vyšetření nemusí ukázat nějaké změny, přestože si pacient stěžuje na bolest na srdci, případně dušnost a další zdravotní obtíže. Zátěžové EKG je dalším krokem, pokud chce lékař vyloučit nějakou srdeční chorobu. Jde o vyšetření, které se provádí při zvyšující se fyzické zátěži. Pacient většinou šlape na rotopedu nebo běží na běžícím pásu. Elektrody snímají vzruchy na těle a převádějí je do elektrokardiogramu.

Srdeční arytmie je nejčastější srdeční onemocnění

Zátěžové EKG většinou spolehlivě prokáže nějakou změnu na srdeční křivce, pokud jde o počínající srdeční onemocnění. Většinou jde o arytmii, což je nejčastější srdeční choroba. Příčinou je odlišné vytváření nebo vedení elektrických vzruchů. Srdeční buňky pracují koordinovaně a vysílají elektrické impulsy do celého srdce, na jejichž základě se srdce pravidelně stahuje a uvolňuje. Někdy však buňky vyšlou signál o něco dříve, nebo později, případně se odmlčí. EKG pak ukáže drobné změny, které jsou však znatelné jen při delším měření. Jsou však vážnější choroby srdce, například ischemická choroba srdeční nebo infarkt.

 

Témata: zátěžové EKG, EKG, EKG Holter, měření tlaku při zátěži | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300