Upozornění k provozu vozidel s převozními značkami SRN

Zadavatel: Policie České republiky | 22.7.2014 | Auto-moto, logistika

Praha (Pressweb) - Čeští občané stále častěji kupují vozidla v zahraničí a na území České republiky (dále jen ČR) jezdí s neplatnými registračními značkami pro jednorázové použití. 

Jedná se zejména o případy přesunu vozidel ze SRN do ČR nebo o vozidla tranzitující přes území ČR, kdy tato vozidla mají namontována tzv. převozní tabulky registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností.

K celé věci sdělujeme následující:

- při použití krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností se nejedná o úřední přihlášení vozidla,
- registrační značky jsou vydávány pouze fyzickým osobám,
- krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností, ani k nim vydávaný doklad, nesplňují požadavky Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968,
- podle právního pojetí Spolkového ministerstva dopravy a Bavorského státního ministerstva vnitra, stavebnictví a dopravy jsou krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností schválené pouze pro provoz na silnicích v SRN.

Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností vydávané pro fyzické osoby jsou platné výhradně na území SRN.

Řidič, který řídí vozidlo, na kterém je umístěna krátkodobá registrační značka vydávaná pro fyzické osoby se žlutým označením na pravé straně, se dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta ve výši od 5000,- Kč do 10000,- Kč a dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel od šesti měsíců do jednoho roku.  V případě nepředložení zelené karty lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku a dále pokutu do výše 500,- Kč za nepředložení při provozu vozidla doklady o pojištění odpovědnosti.

21. července 2014
nprap. Bc. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí
Policejní prezidium ČR

Celý článek | původní zdroj:
Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Policie České republiky

Strojnická 2
170 00 Praha-Holešovice
Kontaktní osoba: Oddělení mediální komunikace a PR
pp.tisk@pcr.cz
+420 974 834 374
Obrázek uživatele Policie ČR
Hlavní orgán Policie České republiky.
Policie ČR - Policejní prezidium České republiky
Strojnická 2
170 00 Praha-Holešovice
Česká republika
posta.policie@mvcr.cz
Fax: +420 974 834 714
Tel: +420 974 811 111