Měření EKG je základem kardiologie

Měření EKG
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 22.5.2019 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Měření EKG je základní vyšetřovací metoda v kardiologii, která umožňuje lékaři zjistit nepravidelnosti v srdečním rytmu.  Zkratka znamená elektrokardiogram, což je křivka srdeční frekvence, které se získává pomocí elektrokardiografu. Tyto přístroje využívají toho, že speciální srdeční buňky vyvolávají elektrické vzruchy, které se šíří po celém srdečním svalu a dají se zachytit i na povrchu těla. Elektrodami umístěnými na povrchu těla se tyto slabé elektrické signály zachytí a přístroje je převedou do křivky – elektrokardiogramu.

Klidové EKG je základ, provádějí ho i praktiční lékaři

Základní měření EKG se provádí v klidu, což znamená, že pacient nevykonává žádnou fyzickou aktivitu. Jde o tzv. klidové EKG. Srdce prochází fází větších a malých stahů, tomu odpovídá smršťování srdečních komor a síní a vypuzování krve do krevního oběhu. Jeden cyklus je charakterizován pěti vlnami a ty se stále opakují. U zdravého člověka je křivka klidového EKG stále stejná, tedy výkyvy jsou stejně vysoké a jejich vzdálenost na elektrokardiogramu je stále stejná. Pokud se objeví odchylka, z jejího tvaru a výšky lze odvodit srdeční poruchu.

Klidové, zátěžové nebo holterové měření EKG

Vyšetření EKG se dělí na klidové EKG, zátěžové a holterové. Při klidovém měření EKG někdy nelze odhalit nepravidelnosti srdeční frekvence, lékař proto rozhodne změřit činnost srdce při fyzické zátěži. Pacient při tomto vyšetření šlape na rotopedu (ergometru) nebo běží na běžícím pásu. Lékař mu měří tlak krve a pořizuje záznam srdce. Při námaze potřebují svaly ke své činnosti více kyslíku, srdce tak dostává impulsy k rychlejší frekvenci, aby do celého těla pumpovalo více krve. To se projeví na tvaru křivky. Pokud je srdce nemocné, nepravidelnosti jsou jasnější, než ukázalo klidové EKG. Holterové vyšetření je kontinuální měření srdeční frekvence 24 hodin a více.

 

Témata: EKG, měření EKG, EKG Holter, Klidové EKG, Výrobce EKG přístrojů | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300