ČOI radí: Na anonymní prodejní akce nechoďte!

Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 22.5.2014 | Obchod, e-commerce

Ústí nad Labem/Praha (Pressweb) - 15. květen 2014:  S novelou zákona o ochraně spotřebitele přibyly společnostem pořádajícím organizované předváděcí akce nové informační povinnosti. Česká obchodní inspekce se však stále častěji setkává s nedodržováním těchto povinností nebo jejich obcházením. Některé společnosti nejen neplní ohlašovací povinnost o konaných akcích, ale nevydávají ani spotřebitelům kupní smlouvy o uskutečněném prodeji. Podle zjištění České obchodní inspekce je důvodem to, že tyto společnosti nejsou řádně registrovány a podnikají bez oprávnění. ČOI proto považuje za důležité spotřebitele před účastí na podobných akcích varovat. V případě koupě zboží bez smlouvy od fiktivního podnikatele jsou spotřebitelská práva, zejména při snaze odstoupit od smlouvy anebo práva z vadného plnění, nevymahatelná. Jediná účinná obrana je na akce nechodit a smlouvy neuzavírat.

Inspektorát České obchodní inspekce v Severních Čechách řeší v současné době několik podnětů spotřebitelů na společnost TRENDY s. r. o. Tato společnost podle registrů podnikajících osob vůbec neexistuje, přesto čile působí na trhu a bezostyšně načerno pořádá předváděcí akce. Pracovníci této společnosti pod různými záminkami oslovují na ulicích větších měst zejména spotřebitele důchodového věku a snaží se získat jejich osobní údaje – jméno, adresu a telefonní číslo. Následuje telefonické pozvání na předváděcí akci do sálu pronajatého v místní restauraci.

Inspektoři také zjišťují, že s majiteli nebo provozovateli zařízení, k němuž sál náleží, jsou dohodnuty podmínky pronájmu telefonicky nebo je sál objednán e-mailem podepsaným např. nejčastějším příjmením Novák. E-mailová adresa i telefonní číslo jsou následně nefunkční, takže nelze zpětně zjistit, kdo si sál pronajal. Tyto předváděcí akce zásadně nejsou České obchodní inspekci hlášeny.

Podle výpovědí účastníků jsou na těchto akcích uzavírány kupní smlouvy, na nichž chybí jméno a identifikace prodávajícího, případně nejsou smlouvy vypracovávány vůbec. Kupujícím je slibováno, že jim bude kupní smlouva předána dodatečně, což se neděje.

ČOI proto upozorňuje spotřebitele, aby na těchto nezákonných předváděcích akcích nepodléhali „lákavým“ nabídkám a nákupy bez řádných písemných smluv zásadně neuzavírali. Následně nebudou mít totiž možnost od takové koupě odstoupit, ani zakoupené zboží reklamovat. Nebude-li poškozenému spotřebiteli známa identita prodávajícího, bude v případě následného soudního sporu v nevýhodě, neboť i nesporné porušení zákona nebude komu prokázat.

Vzhledem k tomu, že podobných nelegálně podnikajících firem, které pořádají předváděcí akce a snaží se vylákat peníze od seniorů, může být více, doporučuje Česká obchodní inspekce na tyto anonymní akce nechodit a žádné smlouvy neuzavírat ani nepodepisovat.

Témata: šmejdi, anonymní prodejní akce | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360