O Režim Ukrajina je velký zájem

Zadavatel: MediaUp Agency s.r.o. | 22.12.2019 | Služby

O Režim Ukrajina je velký zájem

Činnost a popularita vládního programu Režim Ukrajina je neustále na vzestupu. Požadavky tuzemských zaměstnavatelů na přísun nových kvalitních pracovníků stále rostou. Výtečnou zprávou ale je, že stejně jako roste požadavek firem z Česka o ukrajinské pracovníky, tak roste i renomé projektu na Ukrajině a oslovení pracovníci v drtivé většině s radostí přijímají možnost se začlenit do projektu.

Zárukou pro Režim Ukrajina je pečlivý výběr

Už samotný vstup do Režimu Ukrajina je podmíněný výběrem specialistů. Agentury jako polysearch.cz mají v řadách zaměstnanců profesionály v řemeslných oborech, ve kterých nabízejí možnost získání nových pracovníků. Tito odborníci nejdříve vybírají potencionální uchazeče, kteří ve vysokém procentu tuto výzvu přijímají. Po odborném proškolení, které probíhá v několika úrovních od odborných a bezpečnostních standardů dané profese v České republice až po sociálně vědní a rovnou i jazykový základ pro pobyt v České republice.  To vše probíhá na území Ukrajiny, před přesunem zaměstnance na území ČR.

Pevně hlídaný a spolehlivý projekt

I když na projektu spolupracují i personální soukromé agentury, tak vedený a koordinovaný je pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu v ČR a rovněž Generálního konzulátu ČR ve Lvově, v jehož těsné blízkosti také probíhá příprava zaměstnanců pro pobyt v České republice. Pečlivou kontrolou tak prochází nejen zaměstnanci, kteří mají o práci zájem, ale rovněž i zaměstnavatelé. Na ty je kladen důraz především v tom ohledu, zdali se jedná o stabilní a zabezpečenou společnost, která dokáže dát zaměstnancům ze vzdálené Ukrajiny dlouhodobé pracovní prostředí v případě, že se pochopitelně osvědčí v praxi. Garanty vládního projektu Režim Ukrajina nejsou o nic menší instituce než například Hospodářská komora ČR, Czech Invest a mnohé další.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

MediaUp Agency s.r.o.

U Pramenu 2484
440 01 Louny
Kontaktní osoba: Bc. Petra Houdová
info@mediaup.cz
+420 703 355 822
Jsme digitální agentura nabízející full-service pro Váš business na internetu. Specializujeme se na SEO optimalizace, PR, PPC a Social marketing.
MediaUp Agency s.r.o.
U Pramenu 2484
440 01 Louny
Česká republika
info@mediaup.cz
Tel: +420 737 393 667