Povodí Moravy vybuduje do roku 2022 na řece Bečvě protipovodňové stavby za téměř 2,1 mld

Zadavatel: VHS ČR | 21.7.2015 | Průmysl, energetika

Praha (Pressweb) - Dlouho očekávaný plán protipovodňových opatření na řece Bečvě schválila nedávno Vláda ČR. Rozdělila jej na dvě etapy a Povodí Moravy, s.p. už má jasno také v tom, jak stavby financovat.

„První etapa, která předpokládá do roku 2022 investice za 2,1 mld. korun a komplexní ochranu sídel podél toku Bečvy při průtoku 650 – 750 m3/s, což odpovídá padesátileté vodě, bude financována částkou 1,3 mld. z programu Podpory prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství a dalšími 760 miliony korun z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí,“ uvádí generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský. Ministerstvo zemědělství bude financovat stavby technického charakteru, z peněz Ministerstva životního prostředí se zaplatí přírodě blízká protipovodňová opatření tak, aby si řeka zachovala svůj osobitý krajinný ráz.

Souběžně s výstavbou lokálních protipovodňových opatření bude probíhat majetkoprávní vypořádání, na které naváže výstavba diskutovaného poldru Teplice. Ten je nejdůležitější stavbou druhé etapy a bude financován ze státního rozpočtu. Suchá nádrž s retenčním objemem až 35 milionů kubíků vody bude stát 2,69 mld. korun a plánuje se, že ochrání města a obce dále po toku před stoletou vodou. Měla by tedy ochránit obyvatelstvo před katastrofou srovnatelnou s povodní roku 1997. Plány na tento poldr jsou staré už desítky let. Postupně se měnila velikost uvažovaného retenčního objemu i umístění samotného poldru. „Tento poldr už v nejnovějších plánech vůbec nezasahuje do katastru Teplic nad Bečvou, proto jsme jej změnili na vodní dílo Skalička,“ upozorňuje Hodovský na další novinku, která se v souvislosti se stavbou objevuje.

Před samotnou výstavbou VD Skalička bude potřeba se vypořádat s výkupem pozemků a staveb, které se v místě nacházejí. „Předpokládáme, že se budou náklady na výkup těchto nemovitostí pohybovat někde na hranici 680 milionů korun bez DPH“, uzavírá Hodovský.

Region: Moravskoslezský kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

VHS ČR

Konšelská 2
180 00 Praha
Kontaktní osoba: Lukáš Bláha
media guru
Obrázek uživatele VHS ČR
Máte problémy s pitnou vodou, kvalitou vody v bazénech nebo s likvidací vody odpadní? Žádné mít nebudete, pokud se obrátíte na naši firmu, která vám poskytne komplexní servis a zařízení pro veškerou péči o vodu. Provedeme základní  i podrobné rozbor vody, doporučíme a... vice ›
Vodohospodářské služby ČR
Konšelská 2
180 00 Praha
Česká republika
recepce@vhs-cr.cz
Tel: +420 211 222 677