Pokud se nesníží přísun fosforu do Plumlovské přehrady o padesát procent, k rozvoji sinic bude docházet neustále

Zadavatel: VHS ČR | 21.7.2015 | Průmysl, energetika

Praha (Pressweb)  - V letošním roce byla dokončena bilanční studie, ve které byly podrobně monitorovány přítoky v celém povodí Plumlovské přehrady. Tato studie potvrdila, že rozvoj sinic v letním období je způsobený vysokým přísunem fosforu do nádrže, který pochází především ze splaškových vod z obcí v povodí přehrady. Aby se omezilo riziko rozvoje sinic, bude podle studie nutné snížit přísun fosforu o padesát procent.

MOSTKOVICE: Vodohospodáři spolu se zástupci odboru životního prostředí města Prostějova projednali se starosty obcí v okolí nádrže možnosti budování kanalizací a čistíren odpadních vod, případně úpravy pro zlepšení čištění vod a odstraňování fosforu u stávajících ČOV. Aktuálně dokončují kanalizace v obcích Soběsuky a Žárovice. Vícov staví kanalizace i ČOV a termín spuštění zkušebního provozu plánuje na konec září letošního roku.

Povodí Moravy, s.p. provedlo za posledních několik let řadu opatření pro zlepšení jakosti vody v Plumlovské přehradě. Nejvýznamnějším bylo odtěžení sedimentů ze dna nádrže VD Plumlov, Podhradského rybníka a rybníka Bidelec. Vodohospodáři vybudovali mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku, přehradě Plumlov a nyní staví sedimentační opatření na Čubernici. Na přítocích do Podhradského rybníka a do nádrže, umístili vodohospodáři stanice na srážení fosforu, které dočasně suplují chybějící ČOV v obcích v povodí přehrady. „Povodí Moravy připravuje přesun stanice na srážení fosforu na ČOV Krumsín, což by mělo zvýšit účinnost a snížit náklady na odstraňování fosforu z Kleštínku. Na další optimalizaci srážení fosforu na přítocích průběžně pracujeme,“ doplnil generální ředitel státního podniku Povodí Moravy RNDr. Jan Hodovský.

Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Každé opatření má své limity, a pokud budou neukáznění občané vypouštět splašky přímo do vodních toků, bude vždy riziko, že se na Plumlovské přehradě opět vyskytnou sinice.

Témata: fosfor ve vodě, sinice | Region: Moravskoslezský kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

VHS ČR

Konšelská 2
180 00 Praha
Kontaktní osoba: Lukáš Bláha
media guru
Obrázek uživatele VHS ČR
Máte problémy s pitnou vodou, kvalitou vody v bazénech nebo s likvidací vody odpadní? Žádné mít nebudete, pokud se obrátíte na naši firmu, která vám poskytne komplexní servis a zařízení pro veškerou péči o vodu. Provedeme základní  i podrobné rozbor vody, doporučíme a... vice ›
Vodohospodářské služby ČR
Konšelská 2
180 00 Praha
Česká republika
recepce@vhs-cr.cz
Tel: +420 211 222 677