Počasí nepřálo skokanům, inspektoři nepoctivcům

Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 21.3.2014 | Cestování, gastronomie

Ústí nad Labem (Pressweb) - 19. březen 2014: Mistrovství světa v letech na lyžích, které hostil v minulém týdnu Harrachov v Krkonoších, nepřilákalo jen obdivovatele tohoto atraktivního sportu, ale také řadu podnikatelů, kteří nabízeli návštěvníkům nejrůznější zboží a služby. Proto se do Harrachova vydali také kontrolní pracovníci ČOI, inspektorátu pro kraje Ústecký a Liberecký. Výsledkem 10 kontrol byly tři blokové pokuty, uložené na místě spolu se zákazem používání dvou kusů měřidel bez platného úředního ověření, a též jeden případ porušení zásad poctivosti prodeje s následným návrhem na zahájení správního řízení s kontrolovanou osobou.

Kontrola ČOI v Harrachově v době pořádání Mistrovství světa v letech na lyžích proběhla v rámci kontrolní akce Zimní turistická sezóna, při níž se inspektoři zaměřují na nejrůznější podnikatelské subjekty, nabízející návštěvníkům center zimních turistických sportů zboží nebo služby. Kontrolovali zejména dodržování zásad poctivosti prodeje, jako míry podávaných nápojů a hmotnost pokrmů, informování spotřebitele o ceně a správné účtování nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb. Dále kontrolovali poskytnutí informací o výrobcích nebo nabízených službách v českém jazyce (návody k použití, bezpečnostní upozornění), vydání dokladu o zakoupení na vyžádání spotřebitele a také ověřovali, zda jsou používána ověřená stanovená měřidla.

V průběhu 10 kontrol zjistili inspektoři v jednom případě porušení § 3 zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající ani na vyžádání spotřebitele neuvedl hmotnost podávaného pokrmu a objednaný alkoholický nápoj nepodal ve správné míře. Za toto porušení zákona bude s kontrolovanou osobou vedeno správní řízení.

Při třech dalších kontrolách bylo zjištěno, že prodávající nepoužívají k měření nápojů a k vážení pokrmů úředně ověřená měřidla. Za tato porušení zákona byly na místě uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 3000 Kč. Současně byl na 2 kusy měřidel bez platného úředního ověření vydán zákaz používání do doby zjednání nápravy.

Kontrola ČOI v Harrachově v době pořádání Mistrovství světa v letech na lyžích proběhla v rámci kontrolní akce Zimní turistická sezóna, při níž se inspektoři zaměřují na nejrůznější podnikatelské subjekty, nabízející návštěvníkům center zimních turistických sportů zboží nebo služby. Kontrolovali zejména dodržování zásad poctivosti prodeje, jako míry podávaných nápojů a hmotnost pokrmů, informování spotřebitele o ceně a správné účtování nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb. Dále kontrolovali poskytnutí informací o výrobcích nebo nabízených službách v českém jazyce (návody k použití, bezpečnostní upozornění), vydání dokladu o zakoupení na vyžádání spotřebitele a také ověřovali, zda jsou používána ověřená stanovená měřidla.

V průběhu 10 kontrol zjistili inspektoři v jednom případě porušení § 3 zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající ani na vyžádání spotřebitele neuvedl hmotnost podávaného pokrmu a objednaný alkoholický nápoj nepodal ve správné míře. Za toto porušení zákona bude s kontrolovanou osobou vedeno správní řízení.

Při třech dalších kontrolách bylo zjištěno, že prodávající nepoužívají k měření nápojů a k vážení pokrmů úředně ověřená měřidla. Za tato porušení zákona byly na místě uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 3000 Kč. Současně byl na 2 kusy měřidel bez platného úředního ověření vydán zákaz používání do doby zjednání nápravy.

Témata: Harrachov, Mistrovství světa v letech na lyžích | Region: Liberecký kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360