U jakých nebezpečných látek musí být zpracována pravidla pro nakládání s nimi?

Zadavatel: Seokonzult.cz | 1.12.2019 | Průmysl, energetika
pravidla

S čím konkrétním pracujete ve vašem podniku? Každý podnikatel, respektive zaměstnavatel musí dbát na BOZP a požární ochranu, proto si musí zodpovědět první položenou otázku, a to, s čím konkrétním pracuje v podniku. Pokud totiž manipuluje s nebezpečnými látkami, musí být zároveň zpracována pravidla pro nakládání s nimi, v nichž bude také obsaženo, jaké vlastnosti konkrétní látky mají nebo jak postupovat při havárii či jak konkrétně dávat první pomoc, pokud by došlo k nešťastné nehodě. Jestliže nejsou pravidla zpracována a přijde kontrola do podniku, automaticky je udělena nemalá pokuta, kterou si zaměstnavatelé za klobouček rozhodně nedají.

Pravdou však je, že všechny nebezpečné látky nemůžeme házet do jednoho pytle. Existují látky, které mají jinou klasifikaci než jiné látky a u nichž se pravidla pro nakládání s nimi nemusí vůbec evidovat a vést.

U jakých látek je nutné zpracovat pravidla pro nakládání s nimi a u jakých to není potřeba?

Nabízí se tedy otázka, u jakých látek se musí v každém případě zpracovat pravidla pro nakládání s nimi a u jakých látek to není vůbec potřeba. Pravidla se musí zpracovat pro látky, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické nebo toxické, které jsou žíravé nebo karcinogenní, které jsou označení písmenem R větou 45 nebo 49. Také se musí zpracovávat pravidla pro nakládání s látkami mutagenními, které jsou označené opět písmenem R a větou 46.

Na druhou stranu se nemusí zpracovávat pravidla pro látky, které mají jinou klasifikaci nebezpečnosti. Jedná se konkrétně o látky hořlavé nebo dráždivé.

Co musí obsahovat zpracovaná pravidla

Jak jsme zmínili, v pravidlech pro nakládání s nebezpečnými látkami musí být uvedeno zejména to, jaké vlastnosti mají konkrétní látky, jak s nimi bezpečně zacházet nebo co dělat, pokud by došlo k havárii nebo pokud by byla zapotřebí první pomoc.

Pokud si však nejste s něčím jistí, pokud si nevíte rady, raději se obraťte na firmu Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO nejen u nás, ale také na Slovensku.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Seokonzult.cz

Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
SEO Specialista Tomáš Stýskala již od roku 2009 poskytuje služby optimalizace webových stránek, linkbuildingu a PR.
Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz