Přístroje EKG samy interpretují zaznamenanou srdeční činnost

Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 19.7.2017 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Při podezření na změny srdeční činnosti je nutné provést měření EKG. K tomu slouží přístroje nazvané elektrokardiografy, které zaznamenávají činnost srdce a pořizují časový záznam neboli elektrokardiogram (EKG). Činnost srdce, tedy stahování komor a předsíní, vyvolává slabý elektromagnetický signál, který je měřitelný i na povrchu těla. Srdce pracuje synchronně a periodicky, a každá změna od normálu signalizuje určitou poruchu. Dnešní přístroje na měření EKG jsou schopny interpretovat získanou křivku a odhalit nepravidelnosti.   

Holter EKG monitoruje srdce pacienta delší dobu

Vyšetření EKG se dělí na klidové EKG a zátěžové EKG. Některé nepravidelnosti se projeví až při zvýšené námaze. Lékař někdy potřebuje zjistit průběh srdeční křivky v delším časovém období. K tomu slouží holter EKG. Jde o přístroj, který má pacient na těle 24 hodin i déle, jenž zaznamenává srdeční aktivitu během jeho různých činností. Holter EKG je malá krabička, která pacienta nijak neomezuje. Měření EKG odhalí odchylku od pravidelného srdečního rytmu, poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu, nestatečnou výživu srdce i starší poškození.

Některé srdeční problémy odhalí i měření tlaku

V rámci měření EKG se často provádí měření tlaku, které může signalizovat srdeční onemocnění nebo další vážné choroby. Ve vyšším věku je měření tlaku častější, protože tlak s věkem stoupá. Tlak je však citlivý na různé okamžité podněty, pacient proto musí být v klidu a vyvarovat se emocí i například mluvení. Na měření tlaku jsou určeny moderní digitální přístroje. V případě, že je nutné měřit tlak v delším časovém období, se používají holtery na měření tlaku. Například monitor krevního tlaku Seiva TonoTrack je velmi lehký a nijak pacienta nezatěžuje. Je velmi spolehlivý a přesný.

 

Témata: měření tlaku, EKG, měření EKG, Holter EKG | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300