ABPM je metoda kontinuálního měření krevního tlaku

Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 19.12.2017 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Měření krevního tlaku je součástí běžného vyšetření pacienta. Umožňuje zjistit, zda pacient netrpí vysokým či nízkým krevním tlakem. Trvalé změny od normálních hodnot krevního tlaku vyvolávají zdravotní komplikace. Vážnější varianta je vysoký krevní tlak neboli hypertenze. Jestliže normální tlak se pohybuje kolem hodnot 120/80 milimetrů rtuťového sloupce, tak vysoký krevní tlak je charakterizován hodnotami 140/90 a vyššími. Měření tlaku jednorázově v ordinaci není vždy průkazné, pro přesnější zjištění se používá tzv. holter krevního tlaku - ABPM.

ABPM je zkratkou Ambulatory Blood Pressure Monitoring

ABPM je zkratkou anglického názvu Ambulatory Blood Pressure Monitoring, což v překladu znamená ambulantní monitoring krevního tlaku. Jsou to všechny přístroje, které umožňují kontinuální měření. Mají manžety pro přiložení na tepnu a krabičku, která v časové řadě zaznamenává tlak krve. Využívají metodu oscilometrickou, kdy přístroj zaznamenává pulsování tepny při mírném zaškrcení manžety. ABPM neměří systolický a diastolický tlak jako běžné přístroje na měření krevního tlaku v ordinaci, ale pouze střední tlak, ostatní hodnoty přístroj dopočítává.

Krevní tlak reaguje na emociální podněty

ABPM je ideální v situaci, kdy lékař naměří pacientovi v ordinaci různé hodnoty krevního tlaku. Tlak krve totiž během dne kolísá a reaguje i na emociální podněty. Už i fakt, že se lékař chystá pacientovi změřit tlak, může být příčinou, proč se jeho hodnoty náhle zvýší. Proto se pro přesnější zjištění tlaku používají holtery, které tlak měří minimálně 24 hodin. Pacienta toto měření nijak zvlášť nezatěžuje, na paži nebo na zápěstí má manžety s natlakovaným vzduchem a přístroj, který zaznamenává krevní pulsy. Tím se vyloučí rušivé vlivy lékaře či sestry a přesně se tak zjistí, zda pacient netrpí hypertenzí.

 

Témata: AMPM, měření krevního tlaku, EKG, krevní tlak, holter TK | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300