Revize plynových zařízení – jistota bezpečného provozu

Revize plynových zařízení
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 19.11.2017 | Stavebnictví

Praha (Pressweb) - Víte, že podle zákona ručíte za všechny škody způsobené plynem, pokud nedokážete, že jste měli pravidelné revize plynových zařízení? A škody z výbuchu plynu mohou být opravdu veliké. Pravidelné kontroly i revize jsou důležité, protože většina starých plynových rozvodů byla provedena klasickými šroubovými spoji, kde těsnění postupem času vysychá, ztrácí svoji funkci a uvolňuje cestu plynu. Právě u starých rozvodů jsou úniky plynu nejčastější. I když plyn uniká jen málo, může se v určitém prostoru hromadit. Se vzduchem pak vytváří třaskavou směs. I malá jiskřička, například při zvonění, může vyvolat výbuch.

Revize plynových zařízení se provádí jednou za tři roky

Když se zmíní kontrola či revize plynových zařízení, nikdo pořádně neví, jaké jsou správné lhůty. Kontrola plynových spotřebičů se provádí jednou ročně. Technik při tomto šetření prověřuje, jaký je přístup k hlavnímu uzávěru a plynoměru a zkouší ovladatelnost a těsnost armatur. Pokud zjistí závadu, oznámí ji uživateli bytu či domu a zapíše do souhrnné zprávy. Každý by se měl snažit závadu co nejdříve opravit. Revize plynových zařízení se dělí na výchozí a provozní. Výchozí revizi provádí dodavatel plynového spotřebiče při jeho uvedení do provozu.

Technik sepíše závady a navrhne lhůty, dokdy se musí opravit

Zevrubné prověření plynového spotřebiče jednou za tři roky se nazývá provozní revize plynových zařízení. Technik prozkouší těsnost všech spojů na plynových rozvodech a všech zařízeních a zpracuje revizní zprávu. Ta musí podle zákona obsahovat nejen údaje o prověřovaných spotřebičích, ale i závady a nedostatky a návrhy opatření a lhůty, dokdy je nutné problémy odstranit. Revize plynových zařízení se musí provést také při znovuzavedení spotřebiče do provozu, pokud byl předtím více než půl roku mimo provoz, dále po generální opravě či po ukončení zkušebního provozu. 

 

Témata: revize plynových zařízení, revize plynu, revize plynových spotřebičů | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300