Riešenie BroadSoft Powers Novum Networks pre asistenčnú platformu kritických núdzových hovorov pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS)

Zadavatel: Marketwired, LP. | 19.5.2016

Využitím platformy BroadWorks(R) spoločnosti BroadSoft a asistenčnej platformy Novum Networks(R) pre núdzové hovory vyriešila spoločnosť Novum Networks zložitosť rozpisu služieb pre vedúceho poskytovateľa dopravnej zdravotnej služby

GAITHERSBURG, Maryland a MELBOURNE, AUSTRÁLIA--(Marketwired / Pressweb - 17. mája 2016) - spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), popredná spoločnosť v poskytovaní globálneho softvéru jednotnej komunikácie ako služby (UCaaS), a spoločnosť Novum Networks dnes oznámili úspešné komerčné nasadenie tejto služby pre jedného z najväčších poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby v Austrálii, ktoré by mohlo vyriešiť jednu z najzložitejších technologických bariér pre poskytovateľov záchranných služieb.

Kvôli obrovským geografickým vzdialenostiam a roztrúsenej hustote obyvateľstva vo vidieckych a regionálnych oblastiach Austrálie využívajú mnohé dopravné zdravotné služby platený lekársky a zdravotný personál, ale taktiež sa spoliehajú na dobrovoľníkov, ktorí tvoria veľkú časť ich personálu a ktorí venujú svoj čas v prípade potreby núdzových volaní.

Táto „zmiešaná“ pracovná sila zložená z pracovníkov na plný úväzok a dobrovoľníkov už dlho trápi poskytovateľov ZZS, pretože zostaviť rozpis služieb pre núdzové volania v krátkom čase je veľmi zložité. Nasadenie firiem Novum/BroadSoft muselo vyriešiť 8-dňový rozpis služieb v pracovnom týždni, čo sa ukázalo byť náročné pre mnohé riešenia v oblasti komunikačnej technológie, zvyčajne navrhnuté na používanie 7-dňového rozpisu ako štandardného nastavenia.

Využitím platformy BroadWorks® spoločnosti BroadSoft a zjednotenej platformy Novum Network® navrhla spoločnosť Novum Networks automatizovaný systém hovorov nazvaný Emergency Call Assist, ktorý sa prispôsobil 8-dňovému rozpisu služieb a zautomatizoval proces hlásenia hovorov pre každú podružnú stanicu a jej vyvolávanie. V mnohých prostrediach ZZS má každá podružná stanica alebo pobočka iné požiadavky na postupnosť hovorov a štruktúru rozpisu služieb. So systémom asistencie tiesňových hovorov od spoločnosti Novum, Emergency Call Assist, si môže každý manažér podružnej stanice alebo pobočky riadiť vlastnú postupnosť hovorov a systém rozpisu služieb z internetového prehliadača alebo z tabletu. Tento systém založený na službe cloud PBX a cloud je navrhnutý na to, aby spĺňal konkrétne potreby núdzových služieb a zaisťoval dostupnosť u dopravcov a plné geografické rezervné pokrytie, aby nedošlo k prerušeniu systému v prípade závažného výpadku v sieti.

Systém okamžite rozpozná zmeny smien personálu, založené na naprogramovaných pravidlách pre rozpis služieb pre zdravotnícky a dobrovoľnícky personál. Platforma pre núdzové volania, Emergency Call Platform, a jej zariadenie na zmeny trasy sa využíva na vyvolanie hovorov založených na prednostnom kontaktom čísle (pevná linka alebo mobil). Ak užívateľ neodpovie na hovor, systém bude automaticky pokračovať vo volaniach ďalších členov personálu vo vopred určenom poradí v rozpise služieb. Telefóny, ktoré nie sú zapnuté alebo ktoré sú presmerované na odkazovač, neprerušia postupnosť hovorov a volania ďalším užívateľom. Systém volania bude pokračovať v hovoroch, až kým niektorý člen personálu nepotvrdí svoju dostupnosť, a tým ukončí prideľovania zdravotného personálu sanitiek.

Kelvin Beadle, vice prezident spoločnosti BroadSoft pre geografickú oblasť Ázia-Tichomorie, uviedol: „Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Novum na podpore ich zautomatizového systému volaní pre ZZS. Toto inovačné nasadenie platformy Emergency Call Assist spoločností BoradWorks a Novum prinesie reálne výhody a pomôže urýchliť poskytovanie rýchlych záchranných služieb. Pozorujeme tiež dramatický priestor pre podobné nasadenie na pomoc iným organizáciám záchranných služieb -- ako sú okresné a vidiecke protipožiarne jednotky a štátne záchranné služby. “

Nigel Keswick, hlavný riaditeľ spoločnosti Novum Networks, uviedol: „Navrhnúť a poskytnúť tento systém rozpisov pre jedného z najväčších poskytovateľov dopravných zdravotných služieb v krajine nám umožnilo ukázať, čo všetko je možné s inovačným dizajnom systému a IP a komunikáciou na báze cloud v prostredí záchranných služieb. S vedomím, že naša práca bude mať za následok reálne výhody pre spoločnosť v rýchlejšej odozve dopravnej zdravotnej služby a efektívnejšom riadiacom systéme pracovných síl pre poskytovateľov ZZS, ide o jedno z najviac ocenených nasadení tejto služby v Austrálii."

Ak máte záujem o všetky správy z Broadsoft, sledujte spoločnosť na Twitteri.

 

O spoločnosti BroadSoft:

 BroadSoft je vedúcou spoločnosťou v poskytovaní softvéru cloud a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom služieb mobilného, pevného a káblového pripojenia ponúkať jednotnú komunikáciu prostredníctvom sietí s internetovým protokolom. Hlavná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje poskytovať rozsah služieb v oblasti podnikateľských a zákazníckych volaní, posielania správ a vzájomnej komunikácie, vrátane súkromných podnikových komunikačných sietí, video hovorov, textových správ a služieb konvergovaných mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na www.broadsoft.com.

 

Prognózy do budúcnosti:

 Táto tlačová správa obsahuje prognózy do budúcnosti, ktoré sú v súlade so Zákonom o reforme súdnych sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995. Prognózy do budúcnosti sa dajú rozpoznať použitím pojmov a slovných spojení ako sú „bude“ a podobných pojmov a spojení, medzi inými aj vyjadrení týkajúcich sa výhod zákazníkov spoločnosti Novum poskytujúcich havarijné služby, vyplývajúcich z používania platformy Novum podporovaného platformou BroadWorks spoločnosti BroadSoft. Výsledok udalostí opísaných v prognózach podlieha známym a neznámym rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré by mohli mať za následok podstatne odlišné skutočné výsledky od výsledkov uvedených v prognózach, vrátane, ale nielen, finančných a iných výhod pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúcich z používania Broadworks spoločnosťou Novum v tejto ponuke služieb, ako aj faktorom uvedených v sekcii „Rizikové faktory“ na formulári 10-K spoločnosti BroadSoft pre rok končiaci sa 31. decembra 2015, registrovaných Komisiou pre cenné papiere a burzu cenných papierov, alebo SEC, dňa 29. februára 2016, a v ďalšej evidencii spoločnosti BroadSoft v Komisii SEC. Informácie v tejto tlačovej správe sú platné k 8. máju 2016. Spoločnosť BroadSoft nie je povinná verejne aktualizovať prognózy do budúcnosti uvedené v tomto dokumente tak, aby zodpovedali skutočným výsledkom alebo zmenám v jej očakávaniach, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

 

O spoločnosti Novum Networks:

 Novum Networks je spoločnosť, ktorá sa venuje unikátnym systémovým integráciám a špecializuje sa na oblasti najmodernejších riešení technológie pre jednotnú komunikáciu na austrálskom trhu. Spoločnosť sa zameriava na inovatívny dizajn a na dostupné a efektívne spôsoby pomoci zákazníkom a partnerom pri sprístupňovaní najnovších technológií, aby mohli poskytovať svojim zákazníkom lepšie služby. Ďalšie informácie nájdete na http://www.novumnetworks.com.au/

 

 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

Kontakty pre médiá:

Severná a južná Amerika

Brian Lustig

Bluetext PR pre BroadSoft US

+1 301.775.6203

brian@bluetext.com 

 

Európa

Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson

Cohesive pre BroadSoft UK

+44 (0) 1291 626200

broadsoft@wearecohesive.com

 

APAC

Terry Alberstein

Navigate Communication

+61 (0) 458-484-921

terry@navigatecommunication.com.au 

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com