Co je zátěžové EKG?

Zátěžové EKG
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 19.12.2019 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Klidové EKG či zátěžové EKG, co to vlastně znamená? Jde o různé druhy vyšetření činnosti srdce pomocí elektrokardiografu (EKG). Tento přístroj dokáže zachytit velmi nízké hodnoty elektrického pole, které vyvolávají speciální srdeční buňky. Tyto impulsy aktivují srdeční sval, který pravidelně stlačuje a uvolňuje srdeční komory a síně. Celý složitý proces umožňuje, aby srdeční sval vháněl do celého cévního systému okysličenou krev, která dodává energii všem orgánům a svalům. Jakákoli nepravidelnost v činnosti srdce může ohrozit správné fungování těla a způsobit zdravotní komplikace.

Zátěžové EKG většinou bezpečně odhalí choroby srdce

Pokud lékař vyšetřuje pomocí elektrokardiografu pacienta v klidu v ordinaci, jde o klidové EKG. To však nemusí vždy odhalit drobné odchylky srdečního rytmu. Pacient si může stěžovat na dušnost, mírné bolesti v hrudníku či únavu, ale klidové EKG může být v pořádku. Lékař se proto rozhodne použít zátěžové EKG. Jde o vyšetření při stupňující se fyzické zátěži. Pacient obvykle šlape na rotopedu – ergometru, který je spojen s přístrojem na měření EKG. Srdeční křivka se při fyzické zátěži mění, protože srdce se musí více namáhat, aby dodalo orgánům a svalům více okysličené krve. Zátěžové EKG většinou vždy spolehlivě odhalí arytmii či další příznaky srdeční choroby.

Nebezpečím pro srdce je špatná životospráva

Srdeční choroby mohou být dědičné, ale často mají také původ v nezdravém životním stylu. Pokud dává člověk přednost velmi tučné stravě a je náchylný k většímu ukládání cholesterolu, s postupujícím věkem mu tukové usazeniny zužují profil v hlavních i vedlejších cévách. Tukové usazeniny nejenže zhoršují průchod krve, což ukáže zátěžové EKG, ale snižují elasticitu cév. Cévy se mohou ucpat nebo i prasknout. Pokud dojde k poškození věnčitých tepen, které zásobují kyslíkem samotný srdečný sval, jde o infarkt myokardu. Část svalové tkáně bez dodávky kyslíku odumře.

 

Témata: EKG, zátěžové EKG, měření EKG, přístroje EKG, Výrobce EKG | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300