Pokuty "šmejdům" přes 21 milionů

Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 18.2.2014 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - 18. únor 2014: Vyhodnocení celoroční kontrolní činnosti České obchodní inspekce, zaměřené na smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání, zejména na tzv. předváděcí akce, potvrdilo, že tato forma prodeje patřila v roce 2013 v České republice k nejproblémovějším. A to jak vzhledem k agresivitě některých prodejců či nabídce produktů sporné kvality, tak i vzhledem k vysoké míře společenské nebezpečnosti těchto podnikatelských aktivit.

Přes veškeré předchozí informace a varování ČOI se tento rizikový způsob prodeje, orientovaný na spotřebitele seniorského věku, lidi s nízkou mírou finanční gramotnosti, případně příslušníky sociálně slabých skupin, dostal do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti až díky dokumentárnímu filmu Šmejdi. Česká obchodní inspekce po celý rok pokračovala v trendu nastoupeném v roce 2011 a průběžně monitorovala a kontrolovala aktivity těch nejagresivnějších firem na trhu. V návaznosti na svá předchozí zjištění ukládala za opakovaná porušení zákonů vysoké sankce a tam, kde pokuty nevedly k nápravě, podávala živnostenským úřadům návrhy na odebrání oprávnění k podnikání. V rámci 365 kontrol zjistili inspektoři v 262 případech porušení povinností prodávajícího, nejčastěji užití nekalých obchodních praktik, včetně agresivních. V průběhu roku 2013 nabylo právní moci celkem 172 pokut ve výši přesahující 21 milionů korun, další řízení dosud nebyla ukončena.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: předváděcí akce, ČOI | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360