Ploty mohou být stavbou, na kterou se vztahuje stavební zákon

Ploty mohou být stavbou!
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 18.10.2021 | Služby

Praha (Pressweb) - Pokud stavíte nový rodinný dům a připravujete dokumenty pro stavební úřad, určitě byste neměli zapomenout na oplocení. Podle stavebního zákona mohou být ploty také stavbou, a pak se na ně vztahuje minimálně povinnost ohlášení. Pokud je oplocení jen mezi sousedy a nepřesáhne výšku dvou metrů, žádné povolení není potřeba. Jiná situace nastane, když plot sousedí s veřejným prostranstvím nebo veřejnou komunikací, případně by jeho výška přesáhla dva metry. V takovém případě vyžaduje zákon územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Ploty podléhají i vyhláškám obce

Na ploty a jejich výstavbu se mohou vztahovat i další omezení. Některé obce ve svých vyhláškách upravují vzhled i výšku plotů, které navazují na veřejné prostranství nebo veřejně přístupnou komunikaci, a je nutné se jim podřídit. Většinou jde o průhlednost plotů a jejich výšku. Pokud by měly ploty dosahovat výšky až dvou metrů, musí být průhledné. Základní požadavek je, aby ploty byly průhledné od určité výšky. Například v Praze může být nový plot neprůhledný jen do výšky 1,2 metru, pokud se na pozemek nevztahují jiné právní předpisy, například o zajištění bezpečnosti.

Na opravu plotů se však zákon ani vyhlášky nevztahují

Pokud jste však koupili pozemek, kde jsou ploty staré, které novým předpisům nevyhovují, ale budete je jen opravovat, zákon žádné povolení většinou nevyžaduje. Musíte však zvážit, zda jde opravdu jen o opravu nebo přiměřenou rekonstrukci, nikoli o novou stavbu. U novostaveb je vhodné, když vzhled a výška plotu je uvedena v projektové dokumentaci. Stavební úřad pak posuzuje stavbu jako celek a bere v úvahu i zapojení do stávající zástavby. Problematikou oplocení se zabývá i nový stavební zákon, který však převzal většinu ustanovení ze současné právní úpravy.

 

Témata: ploty, plot, montáž plotů, ploty na míru, návrh plotu | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300