Revize plynových zařízení není oprava

Revize plynových zařízení
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 16.7.2020 | Služby

Praha (Pressweb) - Aby plynové spotřebiče dlouho vydržely, je třeba o ně také pečovat. Jde především o pravidelné roční kontroly. Při nich se zjistí drobné i větší závady, například u karem Mora se často vyměňují opotřebované "o" kroužky a další těsnění, nahrazují se vadné membrány, termočlánky a čidla. Technici vždy vyčistí hořáky a další cesty odtahu spalin. Jakmile se hořáky zanesou spalinami, karma pracuje hůře a je větší spotřeba plynu. Revize plynových zařízení je další pravidelnou prohlídkou a povinná je každé tři roky. Při ní se zejména zjišťuje, zda někde v systému neuniká plyn.

Revize plynových zařízení odhalí nedostatky a stanoví lhůty k jejich odstranění

Revize plynových zařízení se dělí na vstupní a provozní. Vstupní se provádí při uvedení spotřebiče do provozu a dělá ji většinou sám výrobce nebo dodavatel zařízení. Provozní revize je povinná jednou za tři roky, nebo při odstávce zařízení delší než šest měsíců, dále při generální opravě nebo po skončení zkušebního provozu. Revize plynových zařízení se skládá z kontroly závad, které se zjistily při minulé revizi, dále z prověření těsnosti spojů. Technik poté vypracuje zprávu o revize, kde jsou uvedeny závady a nedostatky, které je nutné odstranit. Tuto zprávu vyžaduje i pojišťovna, pokud se spotřebič porouchá a vznikne nějaká škoda.

K revizi je nutné osvědčení

Revize plynových zařízení má svoje pravidla a nemůže ji provádět jen tak někdo. Existují licence na různé druhy činností. Běžná jsou osvědčení na spotřebiče a plynové kotle s výkonem pod 50 kW, což jsou běžná domovní plynová zařízení. Další revizní osvědčení jsou na zařízení a výrobu plynných paliv, technických plynů, na tlakové a regulační stanice. Revizní technici posuzují zařízení z hlediska bezpečnosti i provozní schopnosti. Zákazník by měl vyžadovat komplexní prohlídku, aby měl jistotu, že revize nebyla jen formální.

 

Témata: oprava plynových zařízení, karma, Mora, moratop, gamat, revize plynových spotřebičů | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300