Revize plynových spotřebičů chrání vaše zdraví i majetek

Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 17.7.2017 | Služby

Praha (Pressweb) - Revize plynových spotřebičů se podle vyhlášky týkají pouze firem a živnostníků, kteří využívají plynová zařízení, například majitelé domů a družstev, ale ve skutečnosti všech uživatelů těchto zařízení. Vyplývá to z charakteru vyhlášky. Platí totiž, že odběratel, který má smlouvu na odběr plynu, musí svůj spotřebič udržovat v takovém stavu, aby neohrozil zdraví lidí nebo jejich majetek. Mnoho plynových spotřebičů, například značek MORA, Karma, má ocelové rozvody utěsněné koudelí a olejem, který však časem vysychá a spoj přestává dokonale těsnit.     

Revize plynových spotřebičů MORA a Karma

Revize plynových spotřebičů je ve vlastním zájmu spotřebitelů. Nejen, že pravidelné kontroly zjistí opotřebení dílů a mohou se opravit či vyměnit s nižšími náklady, ale člověk především chrání sebe, rodinu, případně i sousedy. Zejména starší ohřívače Karma nebo MORA s vadným odtahem spalin mohou způsobit hromadění oxidu uhelnatého, což v některých případech vedlo ke zdravotní újmě, dokonce i k úmrtí. Revize plynových spotřebičů nebo pravidelné kontroly jsou proto nezbytné. Odhalí i drobné úniky plynu, závady na komíně, porušené spalinové cesty, nebo vadné součástky.

Revize jednou za tři roky, každý rok kontrola plynových spotřebičů

Revize plynových spotřebičů všech značek, tedy ji MORA a Karma, se provádějí v daných lhůtách, stejně jako běžné kontroly. Existuje vstupní revize plynových spotřebičů, kterou provádí výrobce. Znamená, že daný spotřebič splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Pak už stačí provádět revize jednou za tři roky. Častější jsou ale kontroly, doporučují se jednou za rok. Je to důležité i pro pojišťovnu, která se v případě škody způsobené provozem plynového zařízení, bude ptát, kdy byla poslední kontrola či revize plynových spotřebičů. Využijte služeb například firmy Plynoservis-Praha, která zajišťuje služby tohoto typu pro Prahu a Střední Čechy.

 

Témata: karma, Mora, revize plynových spotřebičů | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300