Novicom opět na seminářích Active Network Security 2017 ve Vietnamu

Zadavatel: Novicom, s.r.o. | 17.5.2017

Praha (Pressweb) - Velvyslanectví České republiky v Hanoji a sdružení předních českých společností (výrobců a specialistů na oblast kybernetické bezpečnosti a zabezpečení počítačových sítí) Network Security Monitoring Cluster (NSMC) uspořádaly další dvojici odborných seminářů s názvem Active Network Security 2017 ve Vietnamu.

Novicom (https://www.novicom.cz/) a ostatní české firmy tak měly možnost prezentovat ve Vietnamu své produkty a řešení z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Stejně jako v roce 2016 se těchto seminářů i tentokráte zúčastnila společnost Novicom, jako jeden z českých technologických partnerů akce. Obchodní ředitel Novicomu, pan Jindřich Šavel, představil na seminářích klíčový produkt společnosti, kterým je AddNet - unikátní integrovaný DDI/NAC nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích.

20. 4. 2017 se konal seminář v Hanoji v hotelu Pan Pacific Hotel a druhý seminář proběhl 25. 4. 2017 v Saigonu, v hotelu Sheraton Saigon Hotel and Towers.

Obsahem seminářů byl poslední vývoj v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti. Účastníci se na nich dověděli o českém konceptu Aktivní bezpečnost sítě - jak se vyvíjí, v čem je unikátní a co přináší navíc od běžných postupů, řešících oblast kybernetické bezpečnosti většinou pouze partikulárně – tedy dílčími, na sebe nenavazujícími, produkty jednotlivých dodavatelů.

Vedle konceptu Aktivní bezpečnost sítě byly na seminářích představeny rovněž klíčové prvky tohoto konceptu v části zajištění interní sítě, tedy nástroje pro zajištění komplexní IP adresní správy s integrovaným řízením přístupu do sítě - DDI/NAC (AddNet), síťových toků a behaviorální analýzy sítě - NBA (FlowMon ADS) a nadstavbovým řešením pro správu kybernetických incidentů (SIEM a SOC).

To vše bylo doplněno zajímavými řešeními pro zajištění klientů - (Sodat Protection a Encryption), pro bezpečnou komunikaci mezi organizacemi (Babelnet) a zvládání krizových situací (EMOFF).

Partnery semináře byly české společnosti Novicom, s.r.o, Flowmon Networks a.s., AXENTA a.s., T-SOFT a.s., OKsystem a.s., SODATSW spol. s r.o. a PAMA spol. s r.o.

Semináře vzbudily mezi odbornou veřejností i zástupci vietnamské státní správy mimořádnou pozornost, o čemž svědčí i samotná účast na seminářích. Z původně odhadovaných 50 účastníků se semináře v Hanoji zúčastnilo více než 100 představitelů důležitých státních úřadů a státních firem, a v Saigonu se z původně plánovaných 45 účastníků dostavilo 68 hostů.

Oba semináře byly zahájeny ekonomickým diplomatem velvyslanectví v Hanoji, panem Davidem Jarkulischem, který ve svém úvodním proslovu vyzdvihl vysokou úroveň českého ICT průmyslu, ze kterého se rekrutují firmy světového významu.

Kromě výše zmiňovaných sérií seminářů ve Vietnamu v letech 2016 a 2017 proběhl zkraje prosince 2016 v Praze, při příležitosti pracovní návštěvy Ministra informatiky VSR Truong Minh Tuan v ČR, také odborný seminář vietnamských a českých společností na téma spolupráce v oblasti IT a telekomunikací. (Více info na https://www.novicom.cz/tiskova-zprava/165).

Dlouhodobý zájem českých firem z klastru NSMC o vietnamský trh nyní přinesl první výsledky v podobě podpisu dvou významných dokumentů.

V půlce dubna 2017 v Praze podepsala společnost Novicom memorandum o spolupráci při dodávkách svých produktů vietnamským koncovým uživatelům s významnou vietnamskou státní telekomunikační firmou VNPT (více info na https://www.novicom.cz/tiskova-zprava/158) a sdružení NSMC podepsalo s firmou Viet Thanh Technology Corporation (VITA) dohodu o zřízení demonstrační verze bezpečnostního operačního centra v prostorách tohoto poskytovatele televizního kabelového signálu v Ho Či Minově Městě (Saigonu).

Témata: kybernetická bezpečnost, síťová správa, monitoring sítí

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Novicom, s.r.o.

Třebohostická 14
100 00 Praha 10
Kontaktní osoba: Sylva Petrová
Marketing & PR Manager
sylva.petrova@novicom.cz
Novicom, s.r.o. je česká soukromá společnost, která zaujímá významné postavení v oblasti tvorby nástrojů pro monitoring, správu a bezpečnost informačních technologií (IT) a komunikací. Zaměřuje se na vývoj řešení pro efektivní, spolehlivé a bezpečné fungování rozsáhlých a distribuovaných sítí.... vice ›
Novicom, s.r.o.
Třebohostická 14
100 00 Praha 10
Česká republika
info@novicom.cz
Tel: +420 271 777 231