Spoločnosti Slovak Telekom a BroadSoft spolupracujú na poskytovaní nových firemných služieb jednotnej komunikácie

Hlavný operátor spoločnosti Slovak Telekom po prvý krát predstavuje 'Magenta Connect' s využitím platformy UC-One(R) a BroadWorks(R) pre malé a stredné podniky a firemných zákazníkov
Zadavatel: Marketwired, LP. | 1.7.2016

GAITHERSBURG, MD a BRATISLAVA, SLOVENSKO--(Marketwired / Pressweb) - 30. júna 2016) - BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), popredná spoločnosť v oblasti globálnej jednotnej komunikácie ako služby (UCaaS), dnes oznámila, že spoločnosť Slovak Telekom (ST) si vybrala produkt UC-One spoločnosti BroadSoft na poskytovanie jej nového cloudového riešenia jednotnej komunikácie. Magenta Connect, s podporou platformy BroadWorks a služieb UC-One, je prvou kompletnou, plne konvergentnou ponukou komunikácie a spolupráce pre slovenský trh. Ide o najnovší míľnik ST v dlhodobom využívaní softvéru spoločnosti BroadSoft a dôležitý prvok jej stratégie rozvíjania obchodných služieb.

Spustenie programu Magenta Connect predstavuje pre nových a existujúcich zákazníkov široký súbor funkcií jednotnej komunikácie. Patria sem mobilné aplikácie, okamžité správy a registrovanie prítomnosti na pracovisku, audio a video spolupráca, zdieľanie pracovnej plochy a súborov a pokročilé hlasové funkcie.

Dopyt po cloudových službách PBX a službách jednotnej komunikácie na Slovensku rapídne rastie v odvetví vzdelávania, obchodného a vládneho sektora, pretože organizácie sa zameriavajú na príležitosti na zvýšenie mobility, produktivity a spolupráce so zníženými kapitálovými investíciami, prevádzkovými nákladmi a zložitosťou manažmentu. Za posledný rok vzrástli na Slovensku predplatené služby VoIP o 22 %, zatiaľ čo mobilné služby aj naďalej silne rastú1.

Na zníženie dodatočných mesačných poplatkov môžu všetci súčasní zákazníci pevných hlasových služieb VPN spoločnosti ST teraz aktualizovat na Magenta Connect na platforme cloudových PBX založených na BroadWorks. ST sa tiež veľmi silne zameriava na získavanie nových zákazníkov pre svoje služby na všetkých segmentoch trhu, od malých podnikov po veľké spoločnosti, v rámci každého odvetvia. Táto služba je tiež základnou funkciou obchodnej ponuky Magenta1.

Ján Adamec, vedúci oddelenia pre ICT a firemný segment spoločnosti Slovak Telekom, povedal: „BroadSoft je cenným partnerom, ktorý podporuje našu snahu o zvýšenie trhového podielu, a zároveň umožňuje integráciu našej infraštruktúry pre optimalizované služby poskytované firemným zákazníkom.  Predstavenie kompletnej ponuky UC zvyšuje naše dobré meno pre inovácie a rýchle rozširuje bezproblémovú komunikáciu ku všetkým existujúcim a potenciálnym firemným zákazníkom.“

Craig Decker, generálny riaditeľ spoločnosti EMEA, BroadSoft, povedal: „Slovak Telekom teraz môže svojim zákazníkom poskytovať možnosť pomáhať svojim zamestnancom komunikovať a spolupracovať z akéhokoľvek miesta, kedykoľvek a prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia. Magenta Connect je presvedčivá a komplexná ponuka služieb jednotnej komunikácie, ktorá môže riešiť ciele FMC spoločnosti ST, maximalizovať zdroje a urýchľovať transformáciu služieb.“

1 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (2015)

O spoločnosti BroadSoft:
BroadSoft je vedúcou spoločnosťou v poskytovaní softvéru a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom služieb mobilného, pevného a káblového pripojenia ponúkať jednotnú komunikáciu prostredníctvom sietí s internetovým protokolom. Hlavná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje poskytovať rozsah služieb v oblasti podnikateľských a zákazníckych volaní, posielania správ a vzájomnej komunikácie vrátane súkromných podnikových komunikačných sietí, video volaní, textových správ a služieb konvergovaných mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | Work It!

Prognózy do budúcnosti:
Táto tlačová správa obsahuje prognózy do budúcnosti, ktoré sú v súlade so Zákonom o reforme súdnych sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995. Prognózy do budúcnosti sa dajú rozpoznať použitím pojmov a slovných spojení ako sú „poskytne“ a „môže“ a iných podobných pojmov a spojení, medzi inými aj vyjadrení týkajúcich sa výhod zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom vyplývajúcich z používania BroadWorks a UC-One v rámci ponuky služieb spoločnosti Slovak Telekom svojim zákazníkom. Výsledok udalostí opísaných v prognózach podlieha známym a neznámym rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré by mohli mať za následok podstatne odlišné skutočné výsledky od výsledkov uvedených v prognózach vrátane, ale nielen, finančných a iných výhod pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúcich z používania služby BroadWorks a UC-One od spoločnosti Slovak Telekom v jej ponuke služieb, ako aj faktorom uvedených v sekcii „Rizikové faktory“ na formulári 10-K spoločnosti BroadSoft pre rok končiaci sa 31. decembra 2015, registrovaných Komisiou pre cenné papiere a burzu cenných papierov, alebo SEC, dňa 29. februára 2016, a v ďalšej evidencii spoločnosti BroadSoft v Komisii SEC. Informácie v tejto tlačovej správe sú platné k 30. júnu 2016. Spoločnosť BroadSoft nie je povinná verejne aktualizovať prognózy do budúcnosti uvedené v tomto dokumente tak, aby zodpovedali skutočným výsledkom alebo zmenám v jej očakávaniach, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

O spoločnosti Slovak Telekom:
Slovak Telekom je najväčším slovenským multimediálnym operátorom s mnohoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom v podnikaní. Slovak Telekom poskytuje produkty a služby pod značkou Telekom pre jednotlivcov, domácnosti a firemných klientov prostredníctvom pevných a mobilných sietí. Slovak Telekom predstavuje medzinárodné znalosti, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny Deutsche Telekom. Jediným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom je spoločnosť Deutsche Telekom, Europe B.V., ktorá vlastní 100 % akcií.

Kontakty s médiami:

Európa
Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson
Cohesive v mene BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com

Americas
Brian Lustig
Bluetext PR v mene BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

APAC
Terry Alberstein
Navigate Communication v mene BroadSoft APAC
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com