Profilová ocel je ideální pro konstrukce malých i velkých objektů

Profilová occel
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 17.12.2018 | Průmysl, energetika

Praha (Pressweb) - Pro lehké i těžké ocelové konstrukce se používá profilová ocel. Jde o ocelové tyče různé tloušťky a různých průřezů. Právě síla a tvar profilu určují vhodnost pro danou konstrukci. Architekti, kteří projektují rodinné domy i velké průmyslové stavby, upouštějí od zdiva jako základního nosného prvku a volí raději ocel. Výsledná stavba, na kterou byla použita profilová ocel, je pevnější, ale lehčí, a často také levnější. S ocelí se lépe pracuje, protože lze už dopředu nařezat jednotlivé díly a na místě je svařit. Z tohoto materiálu se dá také stavět po celý rok.

Profilová ocel – materiál budoucnosti

Profilová ocel se prodává v základních profilech T, H, L, I a U včetně variant UPE, IPE, HEA a HEP. Každý takový díl s přesně danými rozměry a tloušťkou má určité vlastnosti, s nimiž projektanti počítají při návrhu staveb. Díky znalostem vlastností oceli – tažnosti a nosnosti – lze přesně vybrat vhodné nosníky. Není nutné zbytečně stavbu naddimenzovat, či se dopustit chyby a stavbu poddimenzovat. Profilová ocel – to je materiál budoucnosti. Už dnes se stále častěji staví rodinné domy, kde základní konstrukce je z profilové oceli.

Profilová ocel se vyrábí zejména válcováním za tepla

Profilová ocel se vyrábí v hutích zejména válcováním za tepla. V případě, že z materiálu se dále vyrábějí přesnější a jemnější profily či další výrobky, po válcování za tepla nastupuje technologický proces válcování za studena. Ocel tím získává nové vlastnosti. Silnostěnné profily se běžně využívají v externích konstrukcích, tenkostěnné profily slouží pro zpracování konstrukcí pro upevnění zařízení či strojů. Profilová ocel se dále spojuje svařováním, šrouby či nýty. K sortimentu hutního materiálu patří dále betonářská ocel, což jsou různé tyče a kari sítě, další kategorií jsou trubky, plechy a tyčovina.  

 

Témata: profilová ocel, ocelové profily, hutní materiál, tyče, trubky, ocelové nosníky, úhelník | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300