Spoločnosť SCS Global Services oslavuje lídrov v oblasti zodpovedného lesníctva

Zadavatel: Marketwired, LP. | 17.12.2015

Pocta klientom na udeľovaní cien za vedenie organizácie Forest Stewardship Council(R) pre rok 2015

EMERYVILLE, CA--(Marketwired / Pressweb – 16. december 2015) – Spoločnosť SCS Global Services s potešením oslavuje siedmich certifikačných klientov organizácie Forest Stewardship Council® (FSC®), ktorí nedávno získali ocenenie za vedenie systému FSC pre rok 2015. Každá organizácia toto ocenenie získala za preukázanie jedinečného vedenia v oblasti zodpovedného lesníctva, a vlastní tak certifikát FSC, ktorý vydáva spoločnosť SCS.

„Tieto organizácie sa trvalo a preukázateľne zaviazali presadzovať zdravie lesov, ako aj ekonomík a komunít v miestach svojho pôsobenia,“ oznamuje výkonný viceprezident spoločnosti SCS Dr. Robert J. Hrubes. „Je nám veľkou cťou a potešením, že týmto klientom môžeme poskytovať certifikačné služby, a tak oslavovať ich úspechy.“

Ocenenie za vedenie systému FSC sa udeľuje dlhodobým a inovatívnym lídrom odvetvia, ktorí sa na zachovanie lesov zaviazali používať trhové mechanizmy. Vďaka svojej správe lesov podľa systému FSC a postupov reťazovej väzby zastávali kľúčové úlohy pri rozvoji komunít a lesov a zlepšovaní kvality vody a habitatu divokej zveri nasledujúci klienti (popisy ocenení ako ich uvádza systém FSC):

  • Collins za pomoc pri zakladaní systému FSC v roku 1993 a viac ako 20-ročné dodržiavanie dlhodobého záväzku certifikovanej zodpovednej správy lesov.
  • GreenWood Resources za používanie 100 % miestneho dreva s certifikáciou systému FSC a získanie projektovej certifikácie systému FSC pri rekonštrukcii svojich kancelárií v Portlande v Oregone.
  • Herman Miller za vedúcu pozíciu v nábytkárskom priemysle a dlhodobý záväzok poskytovať možnosti s certifikáciou systému FSC zákazníkom.
  • Menominee Tribal Enterprises za mnohé pokolenia zodpovednej správy lesných území kmeňov vo Wisconsine, ktorá už viac ako 20 rokov dosahuje štandardy systému FSC.
  • Ministerstvo prírodných zdrojov Minnesota  za správu najväčšieho lesa v Spojených štátoch s certifikáciou systému FSC a rozlohou takmer päť miliónov akrov.
  • Pioneer Millworks za poučenie svojich zákazníkov o výhodách systému FSC a poskytovanie širokej ponuky obnovených produktov s certifikáciou FSC.
  • Rivanna Natural Designs za zavedenie systému FSC do všetkých procesov spoločnosti a poučenie stoviek ocenených o dôležitosti systému FSC.

„Víťazi ocenenia preukazujú, že každý má jedinečnú príležitosť – a povinnosť – prispieť ochrane lesov,“ informuje prezident systému Forest Stewardship Council US Corey Brinkema. „Víťazi ocenenia vytvorením trhu na produkty systému FSC ukazujú, že aj napriek používaniu lesných produktov v našich každodenných životoch, lesy dokážeme zachovať,“ dopĺňa.

Ocenenie za vedenie systému FSC je každoročná udalosť, ktorá sa koná počas konferencie Greenbuild, a tento rok ju pomáhal hostiť aj Svetový fond na ochranu prírody. K ostatným víťazom patria spoločnosti Clough Construction, Dogwood Alliance, Grim Locke, Mark Jacobs, Nordic Structures a Sustainable Northwest. Pre spoločnosť SCS bolo veľkou cťou, že mohla túto udalosť spolusponzorovať so spoločnosťami ako Collins, Columbia Forest Products, RoyOMartin a Certified Wood Products, a všetkým oceneným úprimne blahoželá.

O spoločnosti SCS Global Service

Spoločnosť SCS Global Services zastáva vedúcu pozícii pre poskytovanie celosvetových certifikácií o udržateľnosti, audity, testovanie a vývoj štandardov pre tretie strany. Programy sa týkajú rôznych odvetví a oceňujú úspechy v oblastiach zeleného staviteľstva, výroby, potravín a pôdohospodárstva, lesníctva a mnohých ďalších. Spoločnosť SCS prispela k založeniu systému Forest Stewardship Council a dodnes patrí k najrešpektovanejším certifikačným inštitúciám pre správu lesov a reťazové väzby systému FSC. Licenčný kód systému FSC: FSC-A000521. 
www.scsglobalservices.com

O organizácii Forest Stewardship Council

Organizácia Forest Stewardship Council je nezávislá nezisková organizácia, ktorá podporuje environmentálne bezpečnú, spoločensky výhodnú a ekonomicky ziskovú správu svetových lesov. Organizácia FSC bola v roku 1993 založená, aby zákazníkom a spoločnostiam pomáhala pri určovaní produktov z dobre spravovaných lesov. Organizácia FSC nastavuje štandardy certifikácie lesov a nákupcom dreva a drevených produktov poskytuje dôveryhodné osvedčenie pôvodu. V Spojených štátoch a Kanade je viac ako 5 000 spoločností a takmer 160 miliónov akrov lesných povrchov certifikovaných podľa systému FSC. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.fsc.org.

Mediálny kontakt:

Kathryn Mullins
510.452.6387
kmullins@scsglobalservices.com

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com