Průzkum: Evropští manažeři považují brexit nejen za riziko, ale i příležitost

Úspory nákladů firmy nejčastěji používají ke zvýšení zisku, ale také k reinvesticím do rozvoje
Zadavatel: e.vox, spol. s r. o. | 17.10.2016 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - 17. 10. 2016: Politika obecně nemá zásadní vliv na strategické plánování podniků. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Barometer Cost Management, který uskutečnila European Business School z německého Wiesbadenu pro mezinárodní poradenskou síť Expense Reduction Analysts.

Jen pětina manažerů vnímá brexit jako riziko, zatímco stejně velký počet respondentů vidí v nových podmínkách šanci pro svoji společnost. Z politických faktorů tak vliv na strategické investiční chování firem nemají ani historicky nízké úrokové sazby Evropské centrální banky.

„Nákladový barometr“ se zaměřuje právě na ekonomické chování podniků, zejména ve vztahu k úsporám. Ty ve 20 % firem slouží ke zvýšení vlastní ziskové marže. Společnosti ale úspory také reinvestují: ve 12,5 % případů do marketingu a prodeje, v 11,8 % případů do strojů a zařízení a v 11,5 % k náboru nebo rozvoji zaměstnanců.

Úspěšné firmy úspory reinvestují mnohem častěji. Společnosti, které z pohledu spokojenosti zákazníků či růstu zisku patří mezi špičku, investují o 46 % více do obchodní expanze, o 34 % více do výzkumu a vývoje či marketingu a prodeje, než firmy patřící z hlediska své úspěšnosti do poslední čtvrtiny.

„Výsledky ukazují, že úspěšné firmy používají úspory k posílení své pozice a dosažení větší udržitelnosti oproti konkurenci. Díky dodatečným zdrojům tak jsou schopné rychle a efektivně reagovat na nové obchodní příležitosti,“ komentuje výsledky průzkumu Jiří Rybár, řídící partner Expense Reduction Analysts.

Jednou z největších výzev pro společnosti je dosažení udržitelných úspor. Aktivity snižující firemní náklady podle průzkumu ztratí u 73 % firem svoji účinnost během tří let. „Firmy věnují málo úsilí vytváření kultury vědomě šetrného chování a používání správných výkonových ukazatelů. Externí poradci přitom mohou najít řešení, která udržitelnost úspor podstatně prodlouží,“ dodává šéf ERA Jiří Rybár.

Obecně podle průzkumu dosahují evropské společnosti úspor okolo 4,6 % ročního obratu. Největší rezervy číhají v nákladech na bankovní služby, v nákupu komodit, úspory je ale možné najít i v dalších nákladových kategoriích, jako jsou energie, telekomunikace a IT nebo supply chain management.

Celou zprávu je možné stáhnout z webu Expense Reduction Analysts (v angličtině).

::

Expense Reduction Analysts (ERA) je mezinárodní síť více než 700 odborných poradců, kteří se specializují na pomoc zejména malým a středním podnikům při zvyšování zisku snížením nepřímých provozních nákladů. Vznikla v roce 1992, působí již ve více než 30 zemích a má za sebou na 14 000 úspěšných projektů na snížení nákladů. Česká pobočka funguje od roku 2011. Více informací najdete na www.expensereduction.com.

Region: Evropa

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

e.vox, spol. s r. o.

Slavíkova 3
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Kontaktní osoba: Zdeněk Fekar
mediální poradce
zdenek@evox.space
+420 775 599 024
Obrázek uživatele e.vox
Poskytujeme služby v oboru marketingových komunikací, zejména poradenství v oblasti public relations. Tiskové zprávy, letáky, inzeráty, komunikace se zákazníky, video nebo prezentace na facebooku a jiných sociálních médiích? Cokoli potřebujete, neváhejte a ozvěte se.
e.vox, spol. s r. o.
Slavíkova 3
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
flotila@evox.space
Tel: +420 775 599 024