Kde začíná a kde končí stavební spoření

Podrobný rozbor nabídky Modré pyramidy stavební spořitelny, která od dubna nabízí nový tarif ALFA.
Zadavatel: stavebky.cz | 16.5.2017 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Web stavebky.cz zaměřený na stavební spoření přinesl rozsáhlý rozbor nové nabídky Modré pyramidy.  Analyzuje základy produktu stavebního spoření a poukazuje na skutečnost, že stavební spoření v České republice se od roku 1993 stále více odchyluje od původně zavedeného německého systému.

Stavební spoření má generovat úvěry

V mnoha lidech přetrvává zakořeněná představa, že stavební spoření končí poskytováním státní podpory. Státní podpora však není cílem, ale pouze prostředkem. Státní podpora motivuje lidi ke spoření, tím se ve stavebních spořitelnách kumulují zdroje, které mohou stavební spořitelny používat na poskytování výhodných úvěrů na bydlení. Výhodou těchto úvěrů je především jejich pevná úroková sazba, která je sjednána již ve smlouvě o stavebním spoření, tedy několik let předtím, než je vlastní úvěr poskytnut. Tato úroková sazba navíc nemůže být libovolně vysoká. Podle zákona o stavebním spoření smí převýšit úrokovou sazbu z vkladů stavebního spoření nejvýše o tři procentní body.

Sluší se upozornit, že tyto pro klienta příjemné vlastnosti mají pouze úvěry ze stavebního spoření, nikoli úvěry překlenovací. Překlenovací úvěry mají sloužit těm účastníkům stavebního spoření, kteří potřebují získat prostředky pro financování bydlení dříve, než jim vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tento časově omezený prostor je možno překlenout právě překlenovacím úvěrem. Na překlenovací úvěr nemá klient právní nárok a ani úroková sazba není zákonem omezena. Vždy je však umořen zčásti naspořenou částkou na účtu stavebního spoření a zčásti úvěrem ze stavebního spoření, který je již úročen pro klienta výhodným způsobem.

V současné době je o úvěry ze stavebního spoření velmi malý zájem. Zčásti je to způsobeno obtížným načasováním vzniku nároku na tento úvěr, protože smlouvu o stavebním spoření je nutno uzavřít několik let před plánovaným čerpáním úvěru.  A řada klientů takto dlouhodobé plánování nezvládá. Dalším důvodem jsou úrokové sazby. Klasické bankovní úvěry jsou dnes natolik levné a dostupné, že úvěry ze stavebního spoření jim mohou konkurovat jen s velkými obtížemi. Úrokové sazby však dříve nebo později porostou a úvěry ze stavebního spoření se opět stanou zajímavými.

Tarif ALFA Modré pyramidy

Modrá pyramida stavební spořitelny zavedla v dubnu nový tarif stavebního spoření nazvaný ALFA.  Úrokové sazby jsou stejné jako u předešlé nabídky MPSS - vklady jsou úročeny 0,5 %, úvěry ze stavebního spoření 3,49 %. Zásadní změnu však představují podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Není potřeba dosáhnout určitého hodnotícího čísla, což je pro klienty obvykle obtížně pochopitelný požadavek. Namísto toho postačí naspořit 25 % z cílové částky a dodržet zákonem požadovanou dobu spoření 24 měsíců.  Z tohoto pohledu je získání úvěru snazší než dříve a také jeho výše (75 % cílové částky) je vyšší než nabízí konkurence. Na druhé straně obsahují všeobecné obchodní podmínky Modré pyramidy ustanovení, podle kterého musí zájemci o výhodný úvěr ze stavebního spoření jednat velmi rychle. Jakmile splní výše uvedené podmínky, jsou o tom stavební spořitelnou písemně informováni, a svůj nárok na úvěr musí uplatnit do čtyř týdnů. Pokud to nezvládnou, jejich nárok na úvěr se ruší. Mohou dále spořit a stavební spořitelna jim může, ale také nemusí poskytnout úvěr ze stavebního spoření.

V tomto ohledu jsou podmínky MPSS naopak nepřiměřeně tvrdé. Klasický model stavebního  spoření počítá s tím, že klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření a tento nárok může uplatnit buď okamžitě, nebo kdykoli později. Stavební spoření je určeno k financování bytových potřeb, což jsou zpravidla projekty náročné jak finančně, tak i logisticky. Rekonstrukce bytu, koupě nebo výstavby domu, jsou věci, které je nutno připravit, a to potřebuje určitý čas. Bude velmi obtížné časově skloubit tyto přípravy se smlouvou o stavebním spořením tak, aby klient mohl včas zažádat o úvěr na straně jedné a zároveň se nevystavil riziku pozdní platby na straně druhé. Je velmi pravděpodobné, že zájem o úvěry ze stavebního spoření se ještě více omezí.

Překlenovací úvěry

I když překlenovací úvěry nejsou primárním cílem stavebního spoření, jsou dnes podstatně populárnější než úvěry ze stavebního spoření. Určitou útěchou nám může být skutečnost, že každý překlenovací úvěr se dříve nebo později přemění v úvěr ze stavebního spoření, který má garantovanou a zákonem omezenou úrokovou sazbu.

Pevná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření znamená pro stavební spořitelnu přirozeně zátěž. Sazba je sjednána na řadu let dopředu (v případě MPSS je to až 30 let) a za tu dobu může nastat situace, kdy úrokové sazby na trhu vystoupají tak vysoko, že dodržení pevně sjednané sazby bude pro stavební spořitelnu nevýhodné. Klasické banky to řeší tak, že úrokovou sazbu zvýší o určitou prémii, takže klient platí sice vyšší úrokovou sazbu, ale zato má garantováno, že zůstane po určitou dobu neměnná. Aby mohla stavební spořitelna použít podobný přístup, musí zvýšit jak úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, tak i úrokovou sazbu z vkladů, aby bylo dodrženo zákonem stanovené nejvýše tříprocentní rozpětí. Tento přístup poprvé využila Stavební spořitelna České spořitelny a dnes se přidává i Modrá pyramida.

Pokud chce klient MPSS získat překlenovací úvěr, musí nejprve souhlasit se změnou smlouvy o stavebním spoření. Tato změna zahrnuje zvýšení úrokových sazeb z vkladů i z úvěru se stavebního spoření a zkrácení čekací doby na přidělení úvěru na zákonné minimum (tedy 24 měsíců). Toto zkrácení slouží k tomu, aby se stavební spořitelna co nejdříve zbavila nepříjemného závazku platit klientovi vysoké úroky z jeho vkladů.

Výsledkem je smlouva o stavebním spoření,která zavazuje stavební spořitelnu poskytnout úvěr ze stavebního spoření s úrokovou sazbou nikoli 3,49 %, ale 6,0 %. Takto vysoká sazba je dnes neprodejná, ale stavební spořitelna z ní může poskytnout slevu. A na určité období tuto slevu také poskytne. Sleva však není nároková a je na rozhodnutí stavební spořitelny, v jaké výši a po jakou dobu bude sleva poskytována. Výsledek je takový, že stavební spořitelna může pomocí této slevy regulovat úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření, a to až do určité výše. Přes hranici šesti procent už jít nemůže.

Podtrženo, sečteno

Nová nabídka Modré pyramidy je nepochybně důkladně propracovaná a její příprava musela být náročná. Zásadním problémem je skutečnost, že nový produkt se blíží spíše klasickému bankovnímu úvěru, než stavebnímu spoření. Časově omezený interval na vznesení nároku na úvěr ze stavebního spoření způsobí, že nové úvěry tohoto typu budou vznikat pouze výjimečně. Překlenovací úvěry nemají úrokovou sazbu regulovanou vůbec, a na ně navazující úvěry ze stavebního spoření budou mít výslednou úrokovou sazbu závislou na slevě. A výše této slevy bude záviset na aktuálních tržních úrokových sazbách. Jednou výhodou bude to, že sleva nemůže být záporná, takže úvěr bude de facto s tržní fixací úrokové sazby, která však bude mít horní limit 6,0 %.

Při povrchním pohledu nejsou tyto skutečnosti patrné. Proto je možné, že bude o tento produkt ze strany klientů zájem. Je však nutno upozornit, že se tímto produktem připravují o řadu výhod,které stavební spoření přináší.

Témata: stavební spoření, spoření, úvěry, pujčky

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.