Měření EKG se využívá více než 100 let

Měření EKG
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 16.3.2016 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Určitě jste se setkali při návštěvě lékaře se zkratkou EKG. Vyšetření nebylo bolestivé, a lékař díky tomu získal informaci o okamžitém stavu vašeho srdce a jeho činnosti. Zkratka EKG znamená elektrokardiografii čili diagnostickou metodu vyšetření srdce. Pomoci měření EKG se získává elektrokardiogram, což je časový záznam EKG křivek. Měření EKG se využívá v lékařské diagnostice více než 100 let a je založeno na zachycování elektrických vzruchů, které procházejí srdcem při jeho aktivitě. Elektromagnetické pole se šíří i na povrch těla, proto je možné elektrodami tuto elektrickou aktivitu zachytit a převést ji do grafu.

EKG informuje o aktivitě srdce

Měření EKG se rozděluje na klidové EKG a zátěžové EKG. Klidové EKG má zjistit normální aktivitu srdce v době, kdy člověk nevyvíjí žádnou náročnou fyzickou činnost.  Elektrokardiogram zdravého srdce ukazuje růst a pokles vzruchů, neboli různou intenzitu ve stále stejném pořadí. Zdravé srdce totiž na nervové impulsy v klidu odpovídá stále stejnou frekvencí. Proto lze snadno interpretovat klidové EKG. Jednoduše řešeno – průběh křivek je u zdravého srdce v podstatě stejný u všech lidí v určitém věku. Zátěžové EKG umožňuje získat informace o tom, jak se srdce chová při fyzické námaze, například při běhu na běhacím pásu nebo při šlapání na rotopedu.

EKG přístroje – mobilní i špičkové pro specializované kliniky

Měření EKG zajišťují přístroje EKG, které se odlišují podle toho, zda jsou využívány například v terénu, v běžné ordinaci nebo na specializované klinice.  Běžný EKG přístroj pro klidové EKG zobrazuje záznam na displeji a tiskne jej na běžný papír. Přístroj má digitální filtraci a křivku interpretuje. Umožňuje převádět záznamy do databáze pacientů a komunikuje s dalšími ambulantními programy. Špičkové přístroje na měření klidové EKG jsou umístěny na vozíku, takže jsou mobilní, disponují přehledným barevným displejem s dotykovým ovládáním a jejich součástí je tiskárna s různými možnostmi tisku

Témata: EKG, měření EKG, EKG Holter, ABPM, AMTK | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300