Spoločnosti Digicel a BroadSoft rozširujú spoluprácu v oblasti unifikovanej komunikácie

Zadavatel: Marketwired, LP. | 16.3.2016

Spoločnosť Digicel ponúkne zákazníkom nový inovatívny rad komunikačných služieb na báze cloudu a IP s využitím ocenených unifikovaných komunikačných riešení BroadWorks(R) a UC-One(R)

KINGSTON, JAMAJKA a GAITHERSBURG, MD--(Marketwired / Pressweb – 15. mar. 2016) – Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT)

Spoločnosť Digicel Group oznámila, že rozširuje svoju platformu BroadSoft BroadWorks® a unifikované komunikačné portfólio služieb UC-One®, vďaka čomu zákazníci v celom Karibiku, Strednej Amerike a v oblasti tichomorskej Ázie budú môcť využívať produkty a služby svetovej triedy. 

Portfólio cloudových telefonických služieb spoločnosti Digicel prináša inovatívne ponuky komunikačných služieb na báze IP a cloudu na viacerých trhoch, vrátane cloud PBX, unifikovanej komunikácie a SIP Trunk.

Rozsiahle unifikované komunikačné a kolaboračné technológie spoločnosti BroadSoft umožnia spoločnosti Digicel rozšíriť škálu svojej ponuky a poskytovať kompletné riešenia, začínajúc od substitúcie pevných a mobilných sietí, konvergencie pevných a mobilných sietí a unifikovaných komunikácií, ktoré sa zameriavajú na malé aj stredné firmy (SMBs) a veľké korporácie. Medzi ne patria hostiteľské služby PBX a SIP Trunk, dostupnosť a okamžité posielanie správ, video kolaborácia a zdieľanie pracovnej plochy/súborov. Pri stovkách zákazníkov poskytovateľov služieb na celom svete, vrátane 26 z najlepších 30 podľa príjmov, je spoločnosť BroadSoft schopná poskytnúť spoločnosti Digicel rozsiahle obchodné a technické odborné vedomosti pri úspešnom zavádzaní komunikačných služieb na báze IP.

„Veríme, že spoločnosť Digicel má veľmi výraznú a jasnú víziu toho, čo je možné pri správnom prístupe k trhu unifikovanej komunikácie. Kombinácia vízie spoločnosti Digicel, sily technickej a zákazníckej podpory s osvedčenými platformami BroadWorks a UC-One spoločnosti BroadSoft pomôže zákazníkom mobilizovať ich pracovnú silu, zvyšovať produktivitu a znižovať výdavky na komunikáciu,“ hovorí Jonathan Reid, výkonný riaditeľ spoločnosti BroadSoft pre rozvíjajúce sa trhy.

Produktové portfólio cloudových telefonických služieb spoločnosti Digicel dokáže naplniť komunikačné potreby zákazníkov bez ohľadu na typ, veľkosť alebo polohu ich firmy. Služby iba v mobilných sieťach alebo konvergencia pevných a bezdrôtových sietí ponúkajú používateľom jedno riešenie, vďaka ktorému budú kdekoľvek zastihnuteľní, kombináciou IP a mobilného prostredia do jednej služby vhodnej pre viacero používateľských profilov. Integrácia riešení na báze predpokladu umožňuje poskytovanie cenovo efektívnych produktov, ktoré vylepšujú staršiu infraštruktúru pre hlasové volania a ponúkajú možnosti pokračovania v aktivitách firmy.

„Sme veľmi nadšení rozširovaním nášho vzťahu so spoločnosťou BroadSoft, ktoré dramaticky zvyšuje naše cloudové telefonické služby a unifikované komunikačné služby pre existujúcich a nových zákazníkov spoločnosti Digicel. Pri neustále sa meniacej a vysoko mobilnej pracovnej sile, ktorej dnes poskytujeme služby, je unifikovaná komunikačná platforma svetovej triedy nevyhnutným predpokladom na poskytovanie cenovo efektívnych, flexibilných a spoľahlivých komunikačných služieb pre všetky zariadenia a bez ohľadu na fyzickú polohu. Veríme, že spoločnosť BroadSoft má tie správne riešenia a odborné technické znalosti, aby mohla byť pre nás ideálnym partnerom pri výraznom rozširovaní ponuky unifikovaných komunikačných služieb na našich cieľových trhoch,“ hovorí Martin Carroll, skupinový COO spoločnosti Digicel Business.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti:
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcnosti sa dajú identifikovať podľa používania pojmov a fráz ako napr. „bude“ a „môže“ a iných podobných pojmov a fráz, a okrem iného obsahujú vyhlásenia týkajúce sa výhod pre zákazníkov spoločnosti Digicel vyplývajúcich z používania BroadWorks a UC-One v ponuke služieb spoločnosti Digicel pre koncových zákazníkov. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že naše skutočné výsledky sa budú zásadne líšiť od výsledkov uvedených v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom tieto rozdiely môžu zahŕňať napríklad finančné alebo iné výhody pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúce z využívania služieb BroadWorks a UC-One spoločnosťou Digicel v rámci ponuky jej produktov, ako aj faktorov uvedených v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2015, ktorý dňa 29. februára 2016 zaregistrovala Komisia pre výmenné operácie a cenné papiere (SEC), a v iných dokumentoch spoločnosti Broadsoft zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 15. marcu 2016. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní.

O spoločnosti BroadSoft:
Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.BroadSoft.com.

O spoločnosti Digicel Group:
Digicel Group je poskytovateľ kompletných komunikačných a zábavných služieb pôsobiaci na 32 trhoch v Karibiku, Strednej Amerike a tichomorskej Ázii. Po takmer 14 rokoch prevádzky predstavuje doterajšia celková výška investícií na celom svete viac ako 5 miliárd USD. Spoločnosť je známa poskytovaním najlepšej hodnoty, najlepších služieb a najlepšej siete.

Spoločnosť Digicel je popredný sponzor karibských, stredoamerických a pacifických športových tímov, vrátane tímov na špeciálnych olympijských hrách vo všetkých týchto oblastiach. Spoločnosť Digicel sponzoruje západoindický kriketový tím a je tiež prezentačným partnerom karibskej Premier League. V Pacifiku je spoločnosť Digicel hrdým sponzorom niekoľkých národných rugbyových tímov a sponzoruje tiež kriket na ostrove Vanuatu. Spoločnosť Digicel tiež prevádzkuje množstvo komunitných iniciatív na svojich trhoch a založila nadácie Digicel Foundations na Haiti, Jamajke, Papue-Novej Guinei a na ostrovoch Trinidad a Tobago so zameraním na vzdelávacie a kultúrne programy a programy sociálneho rozvoja. 

Ďalšie informácie získate na webstránke www.digicelgroup.com.

Mediálny kontakt spoločnosti Digicel:
Evon Benjamin
Vzťahy skupiny s verejnosťou
+1 876 470 9026
Evon.benjamin@digicelgroup.com


Mediálne kontakty spoločnosti BroadSoft:

Amerika
Brian Lustig
Bluetext PR pre BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Európa
Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson
Spoločne pre spoločnosť BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com

APAC
Terry Alberstein
Navigate Communication pre spoločnosť BroadSoft
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com