Kvalitní a proškolení pracovníci ze zahraničí

Zadavatel: MediaUp Agency s.r.o. | 14.2.2020 | Služby

Počet manuálních pracovníků a šikovných řemeslníků neustále bohužel ubývá. Mužská generace, pro kterou bylo řemeslo zcela jednoznačnou volbou, postupně stárne a většina se dokonce blíží důchodovému věku. V této situaci jsou zároveň dlouhodobě neuspokojivá čísla absolventů a uchazečů o studium řemeslných oborů. Tento a další nedostatky pomáhá zaměstnavatelům vyřešit Projekt Ukrajina.

Jistota kvalitních pracovníků

Projekt Ukrajina existuje na trhu již od roku 2016 a počet zaměstnanců se rok od roku neustále zvyšuje. Není divu, nýbrž se jedná o vládní program. Nábory tak zprostředkovává nejen vládní sektor, ale také personální agentury jako polysearch.cz. Tyto agentury jsou plně prověřeny a pro získávání pracovníků v rámci projektu mají vládní atestaci. Výběr pracovníků probíhá na sledovaných pracovištích přímo na Ukrajině. Nejedna se o náhodný výběr. Při realizaci projektu jsou vytipovaná místa s koncentrací kvalitních řemeslníků. Ti jsou nadále individuálně oslovováni přesně podle potřeb zaměstnavatele. Tím pádem získáváte pracovníky s potřebnou teoretickou znalostí a především dlouholetou praxí.

Režim Ukrajina a jeho požadavky

Požadavky na zaměstnance jsou přitom zcela jednoduché. Na jedné straně je firma s poptávkou po kvalitním pracovníkovi. V rámci ilustrace si představme firmu, co potřebuje svářeče. Jakmile firma vznese svůj požadavek, tak Projekt Ukrajina začne vyhledávat v oblastech a mezi lidmi se svářečskou praxí.  Následně je vytipovaný člověk osloven, zdali má vážný zájem. Při souhlasu obou stran pak ještě na území Ukrajiny dochází ke školení v pracovní morálce i sociálních standardech na místním pracovním trhu. Takto proškolený pracovník opouští Ukrajinu zprostředkovanou dopravou až po absolvování těchto kurzů. Člověk, jenž přijede do České republiky tak ovládá nejen svojí práci, ale je plně ztotožněn s morálními a sociální požadavky a potřebami.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

MediaUp Agency s.r.o.

U Pramenu 2484
440 01 Louny
Kontaktní osoba: Bc. Petra Houdová
info@mediaup.cz
+420 703 355 822
Jsme digitální agentura nabízející full-service pro Váš business na internetu. Specializujeme se na SEO optimalizace, PR, PPC a Social marketing.
MediaUp Agency s.r.o.
U Pramenu 2484
440 01 Louny
Česká republika
info@mediaup.cz
Tel: +420 737 393 667