Prenikanie zjednotenej cloudovej komunikácie na trh pre 6-násobné zvýšenie do roku 2020 podľa globálneho obchodného prieskumu spoločnosti Broadsoft

Zadavatel: Marketwired, LP. | 15.1.2016

Prieskum najväčších globálnych poskytovateľov služieb a vedúcich predstaviteľov priemyslu predpovedá rýchly prechod z predpokladaných systémov na Cloud UC a rozsiahlu mobilitu v rámci všetkých obchodných segmentov. Aplikácie na tímové správy a spoluprácu sú pripravené narušiť e-mailovú komunikáciu

GAITHERSBURG, MD--(Marketwired / Pressweb - 12. Januára 2016) - Prenikanie zjednotenej cloudovej komunikácie (UCaaS/hosťované PBX) na trh v prípade novo dodávaných liniek sa počas nasledujúcich piatich rokov podľa nového prieskumu globálnych poskytovateľov telekomunikačných služieb a vedúcich predstaviteľov priemyslu spoločnosti BroadSoft, Inc. zvýši takmer 6-násobne na 41 % (NASDAQ: BSFT). Prieskum poukazuje na rýchly posun od tradičných predpokladaných systémov naprieč všetkými trhovými segmentmi. Podľa výsledkov prieskumu sa do roku 2020 očakáva 3-násobne vyššie prenikanie Cloud UC na trh v segmente veľkých podnikov, 7-násobné v segmente stredného trhu a takmer 5-násobné v segmente malých podnikov.

Spoločnosť BroadSoft vykonala prieskum 129 globálnych poskytovateľov služieb a vedúcich priemyselných respondentov vo štvrtom štvrťroku roku 2015 na BroadSoft Connections, každoročnej konferencii spoločnosti BroadSoft pre používateľov, ktorá mala viac než 1000 účastníkov. Prieskum skúmal globálne pohľady na prijatie cloudových a mobilných UC riešení podnikmi, vyvíjajúceho sa konkurenčného prostredia, a do akej miery novo vznikajúce aplikácie typu over-the-top (OTT), na tímové zasielanie správ a spoluprácu, narušujú existujúce nástroje na zvýšenie produktivity podnikania, napr. e-mail.

Kľúčové zistenia prieskumu:

Posun od predpokladu k zjednotenej cloudovej komunikácii prebieha v plnom prúde naprieč všetkými segmentmi trhu
V nasledujúcich piatich rokoch respondenti očakávajú takmer 6-násobný nárast prenikania UCaaS/hostiteľských PBX na trh v rámci veľkých podnikov, stredného trhu a malých a stredných podnikov. Respondenti veria, že do roku 2020 sa podiel UCaaS/hostiteľských PBX na trhu zvýši na:

  • Segment malých podnikov (<100 zamestnancov): 48 % (dnes 10 %)
  • Segment stredných podnikov (100 - 999 zamestnancov): 37% (dnes 5%)
  • Segment veľkých podnikov (viac než 1000 zamestnancov): 20% (dnes 6%)
  • Celý trh: 41% (dnes 7%)

Podniky odstrihávajú káble - UC a mobilita sa stali synonymom
Podľa prieskumu, okrem posunu od predpokladu ku cloudu, bude naďalej narastať mobilita zjednotenej komunikácie: 42 % respondentov verí, že do roku 2020 sa viac ako polovica interakcií UC medzi podnikmi všetkých veľkostí uskutoční prostredníctvom mobilných zariadení, zatiaľ čo jedna tretina malých podnikov sa rozhodne len pre mobilné riešenia UCaaS/hostiteľské PBX, čím sa eliminuje ich potreba stolových telefónov.

E-mail na odchode – uvoľnenie nových príležitostí pre rast tržieb poskytovateľov služieb
82 % respondentov očakáva, že OTT aplikácie na integrované zasielanie správ a spoluprácu narušia trh s podnikovými e-mailmi, zatiaľ čo iba 18 % sa domnieva, že e-mail zostane primárnym nástrojom na podnikovej výmeny správ. Spoločnosť BroadSoft verí, že tieto nové riešenia OTT, v prípade hlbokého integrovania s UC a podnikovými aplikáciami, ponúknu poskytovateľom služieb diferencované a presvedčivé hodnotové propozície a prístup k veľkým a rastúcim trhovým príležitostiam s atraktívnymi maržami.

„Podnikové UCaaS sa zdá byť ničivé vďaka svojej vynikajúcej hodnotovej propozícii – zníženie zložitosti, nižšie celkové náklady na vlastníctvo a vyššia produktivita a mobilita narastajúcej dlhodobej a distribuovanej pracovnej sily,“ povedal Taher Behbehani, marketingový riaditeľ spoločnosti BroadSoft. „Dôležité je, že táto možnosť sa nestratí medzi poskytovateľmi služieb a vedúcimi predstaviteľmi priemyslu, keďže 90 % respondentov hodnotí UCaaS/hostiteľské PBX ako svoje preferované strategické technologické riešenie, zatiaľ čo len 10 % vedú predajné úsilie s predpokladaným PBX.“

Spoločnosť BroadSoft je poskytovateľom softvéru na jednotnú globálnu komunikáciu a poskytovateľom služieb (UCaaS). Vyše 700 zákazníkov vo viac ako 75 krajinách poskytuje služby pomocou ich softvéru, a spoločnosť BroadSoft prekročila 12 miliónovú hranicu nasadených zjednotených cloudových komunikačných liniek po celom svete. Podľa spoločnosti Frost and Sullivan bola spoločnosť BroadSoft v roku 2015 s trhovým podielom 41 % lídrom na trhu s UCaaS.

O spoločnosti BroadSoft:
Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.BroadSoft.com.

 

Kontaktné informácie

Mediálne kontakty:
Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Vzťahy s investormi:
John Kiang, CFA
BroadSoft, Inc.
+1 240.720.0625
jkiang@broadsoft.com

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com