BroadSoft ohlásila expanziu BroadCloud do Japonska

Zadavatel: Marketwired, LP. | 16.11.2015

Akvizícia PBXL umožňuje spoločnosti BroadSoft expandovať s BroadCloud Footprint do Japonska; miestni servisní poskytovatelia v Japonsku uspokoja narastajúci dopyt malých a stredných podnikov po Cloud UC

GAITHERSBURG, MD--(Marketwired / Pressweb - 13. nov. 2015) -   BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT) dnes ohlásila, že expanduje svoju hosťovanú službu spravovanú cez BroadCloud do Japonska vďaka akvizícii spoločnosti PBXL, poskytovateľa inovatívnych komunikačných riešení na báze cloudu. Akvizícia umožňuje spoločnosti BroadSoft uspokojiť narastajúci obchodný dopyt po hosťovaných unifikovaných komunikačných službách v Japonsku. 

Využitím expertízy spoločností BroadSoft a PBXL v poskytovaní hosťovaných služieb UC sa poskytovatelia služieb budú môcť zamerať na japonský trh obsahujúci 5 miliónov malých obchodných spoločností, ktoré pokrývajú viac ako 70 % japonskej pracovnej sily, čiže trh, ktorý dnes spoločnosť BroadSoft považuje za trh s nedostatočným pokrytím službami.

„Veríme, že akvizíciou spoločnosti PBXL sme získali pozíciu na expanziu našej cloudovej stopy na rozvinutý trh, ktorý sa nevie dočkať zavedenia cloudových obchodných služieb,“ povedal Michael Tessler, výkonný riaditeľ spoločnosti BroadSoft. „Taktiež veríme, že spoločnosť BroadCloud ponúka poskytovateľov služieb zameraných na konkurenčný derivátor a možnosť nárastu počtu zákazníkov a obratu japonského trhu s SMB.“

Na rok 2016 očakávame, že táto akvizícia prispeje tržbami v objeme približne 1,5 milióna amerických dolárov a prispeje zriedeným ziskom na akciu 0,02 USD pre náš zisk non-GAAP. Na rok 2015 očakávame, že táto akvizícia spôsobí zriedený zisk na akciu vo výške 0,02 USD pre náš zisk non-GAAP primárne z dôvodu jednorazových nákladov súvisiacich s transakciou.

O spoločnosti BroadSoft
Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, videohovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.BroadSoft.com.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia do budúcnosti môžu byť identifikované svojim používaním pojmov a fráz, ako sú „umožniť“, „môcť“ a „veriť“ a iných podobných pojmov a fráz, a obsahujú vyhlásenia ohľadom schopnosti spoločnosti BroadSoft's zahrnúť operácie spoločnosti PBLX do svojich už existujúcich operácií BroadCloud, očakávaných výhod akvizície a ponuky produktov a služieb spoločnosti PBXL pre spoločnosť BroadSoft a jej zákazníkov poskytovateľov služieb, a očakávaný dopad akvizície na finančné výsledky spoločnosti BroadSoft. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť to, že naše aktuálne výsledky sa budú materiálne líšiť od výsledkov uvedených v našich vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom existuje možnosť (bez obmedzenia), že očakávané finančné alebo iné výhody z akvizície nebudú zrealizované, budú nižšie alebo ich realizácia bude trvať dlhšie, ako sa očakávalo, alebo že sa spoločnosti BroadSoft nepodarí úspešne integrovať operácie spoločnosti PBXL do svojich vlastných, alebo že si spoločnosť BroadSoft nebude schopná zachovať zákazníkov a personál PBXL, ako aj faktory uvedené v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2014, ktorý dňa 25. februára 2015 zaregistrovala komisia SEC, a v iných dokumentoch zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 13. novembru 2015. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní spoločnosti BroadSoft.

Mediálne kontakty:
Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Vzťahy s investormi:
John Kiang, CFA
spoločnosť BroadSoft, Inc.
+1 240.720.0625
jkiang@broadsoft.com

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com