BroadSoft oznamuje vstup softwaru BroadCloud do Japonska

Zadavatel: Marketwired, LP. | 16.11.2015 | Telekomunikace, IT

Díky akvizici PBXL vstupuje společnost BroadSoft se softwarem BroadCloud do Japonska, a umožní tak japonským poskytovatelům služeb uspokojovat rostoucí poptávku malých a středních podniků po cloudových sjednocených komunikacích

GAITHERSBURG, MD – (Marketwired / Pressweb – 13. listopadu 2015) – Společnost BroadSoft, Inc. (NASDAQ: SpolečnostBSFT) dnes oznámila, že se svými spravovanými hostovanými službami BroadCloud vstupuje na japonský trh, a to prostřednictvím akvizice společnosti PBXL, poskytovatele inovativních cloudových komunikačních řešení. Tato akvizice umožní společnosti BroadSoft uspokojovat v Japonsku rostoucí poptávku podniků po hostovaných službách sjednocené komunikace. 

Díky odborným zkušenostem společností BroadSoft a PBXL při poskytování hostovaných služeb sjednocených komunikací se budou moci poskytovatelé služeb zaměřit na japonský trh čítající 5 milión malých podniků, které pokrývají 70 % pracovní síly Japonska. Společnost BroadSoft se domnívá, že v současnosti je tento trh zásoben službami v nedostatečné míře.

„Domníváme se, že prostřednictvím akvizice společnosti PBXL získáme dobrou pozici, abychom naše cloudové služby rozšířili i na růstový trh, který netrpělivě očekává přijetí cloudových služeb podniky,“ uvedl Michael Tessler, generální ředitel společnosti BroadSoft. „Domníváme se také, že se poskytovatelé služeb, kteří chtějí pracovat s malými a středními japonskými podniky, díky službám BroadCloud odliší od konkurence a získají příležitost rozšiřovat svoji zákaznickou základnu a tržby.“

Předpokládáme, že v roce 2016 přinese tato akvizici tržby přibližně v hodnotě 1,5 miliónů USD a bude ředit výnosy na akcii (hodnoty nevykazované dle GAAP) přibližně ve výši 2 centy. V roce 2015 očekáváme dopady akvizice na zředění zisků na akcii nevykazovaných dle zásad GAAP ve výši 0,02 USD, a to zejména z důvodu jednorázových nákladů souvisejících s transakcí.

O společnosti BroadSoft
Společnost BroadSoft je předním dodavatelem cloudového softwaru a služeb, které umožňují poskytovatelům služeb mobilních, pevných a kabelových sítí nabízet sjednocenou komunikaci (UC) prostřednictvím jejich IP sítí. Hlavní komunikační platforma společnosti umožňuje zajištění řady podnikových a spotřebitelských telefonických komunikací, zasílání zpráv a kolaborativních komunikačních služeb, a to včetně pobočkové telefonní ústředny (PBX), videohovorů, textových zpráv a konvergovaných služeb mobilních a pevných linek. Další informace naleznete na webu http://www.BroadSoft.com.

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu Zákona o občanskoprávních sporech v oblasti cenných papírů (v angl. Private Securities Litigation Act) z roku 1995. Tato výhledová prohlášení mohou být identifikována s pomocí použití terminologie, která zahrnuje slova jako „umožňuje“, „dokáže“ a „domnívat se“ a podobné výrazy nebo srovnatelnou terminologii, a mimo jiné zahrnují prohlášení týkající se schopnosti společnosti BroadSoft začlenit operace společnosti PBXL do stávajících operací společnosti v oblasti softwaru BroadCloud, předpokládaných výhod akvizice nabídky produktů a služeb společnosti PBXL pro společnost BroadSoft a její zákazníky z řad poskytovatelů služeb a očekávaných dopadů této akvizice na finanční výsledky společnosti BroadSoft. Výsledek událostí popsaných v těchto výhledových prohlášeních podléhá známým i neznámým rizikům, nejistotám a jiným faktorům, které mohou způsobit, že se budou skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků v těchto výhledových prohlášeních předpokládaných, což mimo jiné zahrnuje možnost, že se očekávané finanční a jiné výhody akvizice nebudou realizovat, budou nižší nebo jejich realizace bude trvat déle, než se předpokládalo, že se společnosti BroadSoft nepodaří úspěšně začlenit operace PBXL do vlastních operací nebo že společnost BroadSoft nebude schopna udržet si zákazníky či zaměstnance společnosti PBXL, a také faktorům obsaženým v části “„Rizikové faktory“" formuláře 10-K společnosti BroadSoft za rok končící dnem 31. prosince 2014, který byl dne 25. února 2015 podán u Komise pro burzu a cenné papíry (SEC) a je uložen s ostatními spisy společnosti BroadSoft u SEC. Všechny informace v této tiskové zprávě jsou k datu 13. listopadu 2015. Nevyžaduje-li to zákon, pak společnost BroadSoft nepřebírá žádnou povinnost jakákoli zde učiněná výhledová prohlášení z jakéhokoli důvodu veřejně aktualizovat, aby provedla prohlášení o skutečných výsledcích nebo změnách svých očekávání.

Kontakt pro média:
Brian Lustig
Bluetext PR pro BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Vztahy s investory:
John Kiang, CFA
BroadSoft, Inc.
+1 240.720.0625
jkiang@broadsoft.com

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com