Zákon nařizuje revize plynových zařízení 1 x za tři roky

Revize plynových zařízení 1 x za tři roky
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 15.4.2019 | Služby

Praha (Pressweb) - Hodně lidí si myslí, že plynové spotřebiče jsou spolehlivé a není třeba se o ně starat. Je pravda, že osvědčené značky jako je Mora, Moratop či Gamat fungují velmi dobře, ale podle zákona jsou nutné revize plynových zařízení každé tři roky. Při revizi se zejména zjišťuje, zda neuniká z některého spoje plyn. Zejména starší potrubí byla utěsňována koudelí s olejem, který však časem vysychá a už tak pevně netěsní. Právě v těchto spojeních často uniká plyn. Je to velmi nebezpečné, protože pokud se nahromadí, tak ze směsi se vzduchem vzniká třaskavá směs.

Je vstupní a provozní revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení se rozlišují na vstupní revize, která se provádějí při uvedení zařízení do provozu, a provozní revize. Ty je nutné objednat každé tři roky, nebo když je spotřebič šest měsíců mimo provoz, po generální opravě a také po nucené odstávce, například po poruše nebo nehodě. Revizní technik musí mít platné školení. Revize plynových zařízení se skládá z kontroly oprav po minulé revizi, dále podrobné prohlídky všech spojů, zda někde neuniká plyn, a vypracování revizní zprávy. Ve zprávě se mj. uvedou zjištěné nedostatky a závady, a také lhůty k jejich odstranění.

Nezapomínejte ani na pravidelné kontroly spotřebičů

Kromě revize plynových zařízení je dobré, aby si lidé nechávali jednou ročně plynový spotřebič zkontrolovat. Žádná vyhláška to sice nenařizuje, ale je to výhodné z toho důvodu, že při kontrole může odhalit technik závadu či opotřebovaný díl, který by mohl přestat fungovat v nejméně vhodnou chvíli. Rozhodně nechcete, aby se vaše plynové topidlo porouchalo, když bude venku pod nulou. Při kontrole plynových spotřebičů firma zároveň vyčistí zařízení od spalin a prověří funkčnost jednotlivých dílů. Často se ukáže, že je vadné těsnění či membrány.

 

Témata: revize plynových zařízení, revize a servis plynu, revize plynových spotřebičů, karma, gamat, Mora | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300