Zákon změní přečasné splácení úvěrů a půjček

Nový zákon o spotřebitelském úvěru umožní levnější refinancování půjček.
Zadavatel: stavebky.cz | 15.11.2016 | Finance, ekonomika
Jak na předčasné splacení spotřebitelského úvěru nebo půjčky

Praha (Pressweb) - Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, jehož cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů - dlužníků. Zákon by měl mimo jiné usnadnit předčasné splacení půjčky. Banky se dnes často předčasným splátkám brání, protože to pro ně obvykle znamená ztrátu obchodu, a tím i s určitou ztrátu finanční. Z pohledu spotřebitele je naopak výhodné mít možnost splatit úvěr kdykoli, protože se tím zvyšuje šance na refinancování úvěru za výhodnějších podmínek. Zejména v období klesajících úrokových sazeb je možno počítat s tím, že po určité době se vyskytne výhodná nabídka na refinancování. Stačí získat úvěr s výhodnější úrokovou sazbou a tímto úvěreme splatit původní půjčku.

Nové podmínky pro předčasné splacení úvěru budou pro klienty výhodnější než dnes. Jsou však poměrně komplikované a není jednoduché se v nich vyznat. Web stavebky.cz, který se systematicky věnuje otázkám financování bydlení i ochrany spotřebitele, přinesl podrobnou analýzu podmínek pro předčasné splácení úvěru. Podívejme se společně na některé základní rysy.

Právo na splacení úvěru či půjčky

Především klient bude mít právo spotřebitelský úvěr kdykoli splatit, a to zcela, nebo i jen částečně. Poskytovatel úvěru (například banka) nesmí bránit v předčasném splacení či refinancování a nesmí za tento úkon inkasovat nepřiměřené poplatky. Kromě dlužné částky může banka požadovat pouze náhradu nákladů, které v souvislosti s předčasnou splátkou vzniknou, a i tato náhrada je zákonem omezená. V některých (a nikterak výjimečných) případech banka dokonce nemůže obdržet žádnou náhradu, a to bez ohledu na to, zda jí předčasná splátka způsobí finanční újmu.

Změna fixace hypotéky

V případě hypotéčních úvěrů má klient právo splatit půjčku v období tří měsíců poté, co je mu bankou oznámena nová úroková sazba při měně fixace. Tato splátka může být jak částečná, tak i úplná (je možno splatit celý úvěr a dluh tak zaniká).

Každý rok možno splatit 25 %

Další možností je částečné umoření hypotéky. Jednou za rok, v období jednoho měsíce před dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru, má klient právo splatit čtvrtinu z výše úvěru zcela bez poplatků. Tímto způsobem je tedy možné úvěr splatit během čtyř let!

Splátky ve svízelné situaci

Zvláštním případem je situace, kdy dlužník, nebo jeho partner (či partnerka) zemře, těžce onemocní, nebo se stane invalidní. Jestliže je důsledkem významné snížení schopnosti klienta splácet půjčku, může půjčku splatit rovněž bez sankcí a poplatků.

Hypotéka a prodej objektu

U hypoték, které jsou čerpány na pořízení, koupi či stavbu bytu nebo domu se můžeme dostat do situace, kdy chceme takto pořízenou nemovitost prodat a úvěr splatit. I na tuto eventualitu nový zákon pamatuje. Při splátce hypotéky za těchto okolností sice banka může požadovat náhradu způsobených nákladů, ale výš táto náhrady nesmí převýšit jedno procento z výše splátky a nesmí být vyšší než 50 tisíc Kč. Aby se předešlo spekulacím a poškozování věřitelů, platí toto omezení pouze v případě, že úvěrová smlouva trvá alespoň dva roky.

Další ustanovení zákona

Zákon 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru je hodně obsáhlý. Ustanovení o předčasných splátkách spotřebitelských půjček jsou koncentrována v § 117 a zabírají celou stránku. Vyznat se ve všech jednotlivých ustanoveních není příliš snadné, a proto je vítaný každý srozumitelný článek, který poradí, jak na to. Podmínky pro předčasné splácení úvěru budou sice pro klienty výhodnější, ale bohužel nikoli jednodušší či srozumitelnější. Ale ten, kdo se v nových ustanoveních dokáže orientovat, může si splácení úvěru významně zlevnit.

Témata: finance, úvěry, pujčky, stavební spoření

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.