Trh s alkoholickými nápoji je trvale problémový

Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 14.3.2014 | Potraviny, tabák

Praha (Pressweb) - 13. březen 2014: Oprávnění České obchodní inspekce při dozoru alkoholických nápojů jsou jen okrajová a doplňují kompetence dalších institucí, které jsou primárně zaměřeny na sortiment potravin a nápojů. Část trhu, při jehož kontrole se ČOI zaměřuje na alkoholické nápoje, zahrnuje i jiné problematické oblasti a dlouhodobě vykazuje četné nedostatky.

Při 5657 kontrolách zaměřených na prodej či skladování alkoholických nápojů bylo zjištěno porušení povinností stanovených příslušnými právními předpisy v 5 případech a také 8 případů, kdy prodávající porušili opatření ministerstva zdravotnictví přijatá v souvislosti s metanolovou kauzou. Tato zjištění, týkající se alkoholu, byla postoupena kompetentním orgánům. V průběhu těchto kontrol bylo však celkem zjištěno 1501 porušení, nejčastěji nedodržení zákona o ochraně spotřebitele. Kontrolovaným subjektům bylo uloženo 1353 pokut v celkové výši 8 603 600 Kč a zákaz používání byl vydán na 400 kusů úředně neověřených měřidel.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: alkohol | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360