dTest: Drahé osmičky může omezit zákon

Zadavatel: Časopis dTest | 1.4.2015 | Telekomunikace, IT

Praha (Pressweb) - dTest oslovil Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na novelizaci zákona o ochraně spotřebitele. Podle právníků dTestu český zákon vůbec nepokrývá využívání modrých a bílých linek obchodníkem vůči zákazníkovi. Česká právní úprava je tak v rozporu se zněním evropské směrnice o právech spotřebitelů.

„České národní právo poskytuje spotřebitelům nižší úroveň ochrany, než jakou garantuje evropská směrnice. Ta říká, že pokud obchodník provozuje telefonní linku vyhrazenou pro záležitosti týkající se uzavřených smluv, spotřebitel nesmí za hovor platit vyšší částku, než je běžná sazba,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Řada společností, jako jsou mobilní operátoři, dodavatelé energií, dopravci, banky, pojišťovny i obchody, používá pro kontakt se zákazníky bílé a modré linky. Ceny za tyto hovory jsou významně vyšší než při volání na běžnou pevnou linku, u jednotlivých operátorů se liší a obvykle není možné je čerpat z volných minut na volání.

Český zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje prodávajícímu v souvislosti s uzavřenou smlouvou používat při komunikaci se zákazníkem pouze takzvané devítistovky. „Vůbec tudíž legislativně neošetřuje využívání modrých a bílých linek ve stejné situaci. Směrnice však garantuje spotřebiteli ochranu před všemi typy telefonních linek, za které je účtována vyšší cena, než je běžná sazba. Tedy i před modrými a bílými linkami,“ konstatuje Lukáš Zelený.

Členské státy se při transpozici do národního práva mohou od znění evropské směrnice odchýlit jen tam, kde to směrnice výslovně připouští, a pouze v zájmu spotřebitele, tedy za účelem poskytnutí vyššího standardu ochrany, než je zaručen směrnicí. „Jsme toho názoru, že transpozice v tomto případě nebyla provedena správně, a Česká republika se vystavuje případnému vyšetřování Evropskou komisí,“ říká Lukáš Zelený.

Většina lidí se podle březnového průzkumu dTestu neorientuje v tom, jak jsou barevné linky zpoplatněny. Za hovor, jímž nahlásí například poruchu či pojistnou událost, zaplatí desítky i stovky korun, přitom předem neznají cenu hovorného. „Oslovili jsme v této věci již Český telekomunikační úřad, operátory i obchodníky a vyzvali je ke změně. Nyní jsme se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na provedení legislativní změny zákona o ochraně spotřebitele,“ říká Lukáš Zelený.

Více informací o problematice osmičkových linek v České republice se dozvíte na stránce www.dtest.cz/osmicky.

 

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

Témata: ochrana spotřebitele | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Časopis dTest

Černomořská 10
101 00 Praha-Vršovice
Kontaktní osoba: Lukáš Zelený
zeleny@dtest.cz
+420 734 710 617
Obrázek uživatele dTest
Poradenská linka časopisu dTest na čísle 299 149 009 je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Spotřebitelé zde za cenu běžného tarifu volání mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, se kterými se na českém trhu setkávají. Od spuštění provozu... vice ›
Časopis dTest
Černomořská 10
101 00 Praha-Vršovice
Česká republika
dtest@dtest.cz
Tel: +420 241 404 922