dTest: Spotřebitelská poradna dTestu vyřídila rekordní počet případů

Zadavatel: Časopis dTest | 14.1.2014 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - V roce 2013 vyřídila spotřebitelská poradna dTestu 25 973 dotazů a stížností, tedy o celých osm tisíc více než v předcházejícím roce. Spotřebitelské dotazy jsou významným zdrojem námětů pro kauzy, kterými se dTest zabývá.

Spotřebitelé adresují své dotazy a stížnosti telefonicky na číslo 299 149 009 nebo prostřednictvím elektronického formuláře na www.dtest.cz/e-poradna odborným poradcům, kteří se zabývají každým jednotlivým případem zvlášť. Dvě třetiny případů směřují v podobě dotazů do oblasti spotřebitelského práva, zbytek tvoří převážně stížnosti na praktiky konkrétních prodejců. „Řešené problémy se nezřídka opakují. Díky tomu se nám daří odhalovat závažné prohřešky obchodníků i poskytovatelů služeb a můžeme proti nim podnikat další kroky,“ hodnotí činnost poradny její vedoucí Lukáš Zelený.

Dotazy v poradně se týkají nejčastěji možností odstoupení od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání (typicky předváděcí akce), řešení neoprávněně zamítnutých či vůbec nevyřízených reklamací, pravomocí dozorových orgánů a možností dalších postupů při řešení spotřebitelských sporů. Konkrétní stížnosti pak upozorňují nejvíce na neoprávněná zamítnutí reklamací, odepření záruky, jakost zboží, nerespektování práva na odstoupení od kupní smlouvy, nekalé obchodní praktiky, nekorektní smluvní podmínky, klamavé a agresivní obchodní praktiky, podvody, nedodání či opožděné dodání zboží a problémy s uváděním cen a jejich fakturací.

Lukáš Zelený závěrem dodává: „Z řešených dotazů a stížností vyplývá také statistika vzniku smluv mezi spotřebiteli a podnikateli. Přibližně 50 % je uzavřeno formou osobního prodeje v místech obvyklých, zhruba 14 % elektronickou cestou.“ Prodej mimo prostory obvyklé pro podnikání dodavatele dosahuje až 6 %. Je tedy patrné, že počet smluv uzavíraných na předváděcích akcích a při podomním prodeji je stále vysoký.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vlasta Tichá, ticha@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

Témata: časopis dTest, ochrana spotřebitele | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Časopis dTest

Černomořská 10
101 00 Praha-Vršovice
Obrázek uživatele dTest
Poradenská linka časopisu dTest na čísle 299 149 009 je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Spotřebitelé zde za cenu běžného tarifu volání mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, se kterými se na českém trhu setkávají. Od spuštění provozu... vice ›
Časopis dTest
Černomořská 10
101 00 Praha-Vršovice
Česká republika
dtest@dtest.cz
Tel: +420 241 404 922