Jak na podnikání při dovozu a prodeji alkoholických nápojů? Poradíme vám!

Zadavatel: Topranker.cz s.r.o. | 12.7.2018 | Obchod, e-commerce

Jak na podnikání s alkoholem? Na to vám ve stručnosti odpovíme na několika následujících řádcích. Řekněme, že jste stejně jako velká část našich živnostníků také naladěn optimisticky, pokud jde o budoucnost byznysu a právě jste se rozhodl pro prodej dováženého alkoholu. Ten hodláte nabízet ve svojí prodejně. Podle platných předpisů je k takovému byznysu nutné živnostenské oprávnění a to konkrétně v oboru maloobchod/velkoobchod. Nepotřebujete žádnou specializovanou kvalifikaci, jelikož se jedná o volnou živnost, kterou lze založit na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Jak na podnikání z hlediska celních povinností

Budete-li nabízet ve svém obchodě lihoviny, musíte se zaregistrovat u celní správy a stanete se tzv. osobou povinnou provádět značení lihu. Registraci lze provést elektronickou cestou a její součástí je rovněž složení povinné kauce, jejíž výše je závislá na předpokládaném množství prodaného alkoholu. Pohybuje se v rozmezí 100 tisíc až 5 milionů Kč, což není částka zanedbatelná a je tedy nutné ji přičíst k počátečním nákladům na rozjezd vašeho podnikání.

Pro váš obchod vyberte vhodné místo

Vyberte si co nejlepší místo, kde budete svůj sortiment nabízet. Může to být důležité jak z hlediska lokální poptávky, tak i podle toho, ve kterém městě se rozhodnete obchod otevřít. Existuje řada míst, kde je podnikatelské prostředí přívětivé a podmínky pro byznys výrazně lepší než je tomu jinde.

Nikdy nezapomeňte označit lahve kolky!

Než někomu prodáte první lahev nějakého destilátu, musíte ji podle zákona opatřit kolkem. Kolky si musíte objednat na celním úřadě a poskytnou vám je jedině po předešlé registraci. Nikdy též nesmíte prodat alkohol žádné osobě mladší než 18 let!

Chcete zkusit rovněž prodej prostřednictvím e-shopu?

Ani to nepředstavuje větší problém. Nechte si e-shop vystavět nějakým specialistou, aby výsledek stál za to, a můžete váš internetový obchod provozovat souběžně s tím kamenným. Abyste se vyhnul komplikacím, musíte na svém webu zveřejnit následující informace:

1) Obchodní podmínky.

2) Srozumitelný reklamační řád.

3) Vaše identifikační údaje (IČ, DIČ, jméno a příjmení atd.)

4) Oznámení o zákazu prodeje alkoholu osobám mladším osmnácti let.

Zákaz prodeje alkoholu osobám do 18 let je třeba dodržet!

U e-shopu může nastat problém s kontrolou věku zákazníka. Jediným způsobem, jak mít jistotu, že bude tento zákonný požadavek dodržen, je zajištění vlastní přepravy zboží. Tak může váš zaměstnanec nahlédnout do občanského průkazu kupujícího a ověřit jeho věk stejně, jako je to možné i ve vaší kamenné provozovně.

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Topranker.cz s.r.o.
Pod pekárnami 245/10
190 00 Praha 9
Česká republika
info@topranker.cz
Tel: +420 775 060 843