Právní služby on-line - smlouvy, pohledávky

Zadavatel: SeoExtra.cz | 13.5.2015 | Služby

Praha (Pressweb) - Některé právní služby lze zcela bez problémů vyřídit i pohodlně on-line, a to kupř. převody nemovitostí či vymáhání pohledávek.

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ ON-LINE

Většinu převodních smluv na nemovitosti – např. smlouvu kupní, směnnou či darování nemovitosti apod., lze zcela bez problémů vyřídit i on-line. Koupě, prodej, směna či kupř. darování nemovitosti, stejně jako vypořádání spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů, tak může být realizováno rychle, pohodlně a za velmi příznivé internetové ceny, současně však s plnou garancí právně kvalitního řešení ze strany advokátní kanceláře. Není třeba tak riskovat, nota bene u hodnotnějších nemovitostí, s různými obecnými vzory smluv dostupnými na internetu a s jejich vyplňováním, kdy takové smlouvy mohou znamenat v budoucnu problém i přesto, že tzv. projdou katastrem.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ON-LINE

Také vymáhání pohledávek lze, v závislosti na dostupných podkladech a povaze toho kterého případu, řešit on-line, a to v řadě případů dokonce i bez plateb předem na odměnu, která může být hrazena případně až podle úspěšného vymožení pohledávky, což je značnou výhodou. Nejčastěji se takto vymáhají kupř. nároky ze smluv o zápůjčce (často v rámci rodiny či mezi známými), z uznání dluhu či z neuhrazených obchodních faktur za dodané zboží, ale i z jiných smluv. Pokud máte pohledávku po splatnosti, můžete mj. využít i vzor uznání dluhu, který volně stáhnete na níže uvedených webových stránkách, což zjednodušuje mimo jiné i následný postup řešení pohledávky.

www.advokat-zlinsko.cz

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Obrázek uživatele SeoExtra.cz
Česká republika
marcol@email.cz
Tel: +420 728 463 712