Zahájenie podávania prihlášok do súťaže o cenu za online žurnalistiku za rok 2016 - „2016 Online Journalism Awards“

Nové zameranie na prácu zo širšieho spektra platforiem
Zadavatel: Marketwired, LP. | 12.5.2016

WASHINGTON, DC - Asociácia pre online spravodajstvo „Online News Association“, najväčšia svetová organizácia internetových novinárov, dnes zahájila podávanie prihlášok na udelenie ceny za online žurnalistiku za rok 2016 - „2016 Online Journalism Awards“ (OJA), symbolické ocenenie za najlepšiu prácu v internetovej žurnalistike, v 35 kategóriách s finančnou odmenou 53 500 USD. OJA oceňuje hlavné médiá, medzinárodné a nezávislé stránky a jednotlivcov, vytvárajúcich inovatívnu prácu v multimediálnom vysielaní.

Ocenenie OJA 2016 bolo rovnako ako v minulých rokoch upravené tak, aby si udržalo krok s rýchlo sa rozvíjajúcim mediálnym priemyslom:

  • Tohtoročná cena oveľa presnejšie odráža posun v práci pre rôzne digitálne platformy a vznikajúce médiá, ako aj zvýšené úsilie začleniť publikum do procesu oznamovania a vysielania.
  • Vďaka nadácii Gannett Foundation je teraz ocenenie študentskej práce „Student award“ spojené s finančnou odmenou 1 000 USD v kategóriách „Small“ a „Large“, ktorá bola premenovaná na počesť Davida Teeuwena, bývalého šéfredaktora USA TODAY. ONA je poctená tým, že môže povzbudzovať a podporovať mladých žurnalistov v Davidovom mene.
  • Tentoraz sa bude udeľovať samostatná cena za Online príspevok, ktorá už nebude hodnotená v troch kategóriách. Dôvodom zmeny je menšie množstvo podávaných žiadostí v minulých rokoch a zistenie, že veľké novinárske príspevky nie sú veľmi závislé na zdrojoch reportérov alebo veľkosti redakcií.
  • Druhá cena, „James Foley Award for Conflict Reporting“ Cena Jamesa Foleya za podávanie správ z krízových oblastí, bude vyjadrovať poctu jednému z mnohých novinárov, poskytujúcich správy v tých najnáročnejších podmienkach. Táto pocta bude udelená novinárovi, ktorý vykonával výnimočnú prácu počas prebiehajúceho konfliktu, vo vojne alebo za iných náročných podmienok. Víťaza ceny bude vyberať výbor, do ktorého patrí aj víťaz ceny z roku 2015, fotograf Cengiz Yar.

Dvanásť cien sa bude teraz udeľovať spolu s finančnou odmenou 53 500 USD, vďaka nadácii Knight Foundation, nadácii Gannett Foundation a fakulty žurnalistiky a komunikácie floridskej univerzity „The University of Florida College of Journalism and Communications“. Tieto ceny vzdávajú uznanie internetovej žurnalistike, vizuálnemu internetovému vysielaniu, investigatívnej žurnalistike, verejným službám, technickým inováciám, úspechu a celkovej výnimočnosti študenta.

O ceny OJA 2016 sa môžu uchádzať práce zverejnené od 16. mája 2015 do 2. júna 2016. Žiadatelia môžu odovzdať svoju prácu na stránke journalists.org do piatka, 3. júna 2016, do 23:59 EČ, po prečítaní si Pravidiel a podmienok účasti.

Finalisti a víťazi budú vybraní v dvojstupňovom hodnotení. Na úrovni prvého stupňa budú novinári z popredných odvetví priemyslu a noví mediálni odborníci hodnotiť rozhodnutia na určenie semifinalistov. V auguste bude zvolaná porota a určí víťazov.

Ceny OJA sú jediným komplexným súborom cien v oblasti žurnalistiky, ktoré oceňujú výnimočnosť internetovej žurnalistiky na celom svete. Víťazi budú vyhlásení počas záverečného večera ONA16, Konferencie a banketu pri príležitosti udeľovania cien asociácie Online News Association, ktorá sa bude konať 15. - 17. septembra v hoteli Hyatt Regency Denver v konferenčnom centre Colorado.

Prihlášky je možné podávať na stránke journalists.org/awards. Uzávierka je 3. júna. Prehľad kompletného zoznamu víťazov za rok 2015 nájdete na stránke journalists.org.

O Asociácia pre online spravodajstvo „Online News Association“
Asociácia Online News Association je najväčšou svetovou asociáciou internetových žurnalistov. Jej poslaním je inšpirovať žurnalistov k zavádzaniu nových technológií a vynikajúcim výkonom, aby verejnosti poskytovali lepšie služby. K členom patria noví spisovatelia, producenti, dizajnéri, editori, bloggeri, vývojári, fotografi, pedagógovia, študenti a všetci ostatní, ktorí poskytujú správy pre a podporujú digitálne systémy. Asociácia ONA je tiež hostiteľom výročnej konferencie Online News Association a správcom cien Online Journalism Awards.

O Knight Foundation
Nadácia Knight Foundation podporuje transformačné nápady, ktoré propagujú kvalitnú žurnalistiku, podporujú inovácie v médiách, zapájajú komunity a podporujú umenie. Nadácia je presvedčená, že demokracii sa darí vtedy, keď sú ľudia a verejnosť informovaní a zapájaní do diania. Viac informácií nájdete na stránke knightfoundation.org.

O Gannett Foundation
Nadácia Gannett Foundation je firemná nadácia, ktorú podporuje spoločnosť Gannett Co., Inc., ktorej poslaním je investovať do budúcnosti komunít, v ktorých spoločnosť Gannett pôsobí, a do budúcnosti nášho odvetvia. Podporuje projekty, ktoré tvorivo pristupujú k základným problémom, ako je vzdelávanie a zlepšenie susedských vzťahov, ekonomický rozvoj, rozvoj mládeže, riešenie problémov komunít, pomoc znevýhodneným osobám, zachovanie životného prostredia a kultúrne obohatenie.

O University of Florida College of Journalism and Communications
Fakulta žurnalistiky a komunikácie na floridskej univerzite je hnacou silou inovácií a zapojenia, a to prostredníctvom reklamy, žurnalistiky, vzťahov s verejnosťou a telekomunikácií. Silná stránka jej programov, fakulty, výsledky študentov a absolventov, vo výskume aj v praxi, zaistila fakulte uznanie, ako jednej z najlepších fakúlt tohto typu v krajine. Fakulta ponúka bakalársku, magisterskú a doktorandskú úroveň štúdia a certifikáty, online aj v priestoroch školy. Svoju silnú pozíciu získala fakulta akademickou prísnosťou a vzdelávaním na základe skúseností. Fakulta má sedem objektov na vysielanie a digitálne médiá a program o verejných komunikáciách dostupný iba na štátnej úrovni.

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte: 
Online News Association
awards@journalists.org

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com