Netia spúšťa cloudové unifikované komunikačné služby s riešením BroadSoft

Netia je jeden z prvých poľských operátorov, ktorý ponúka integrované služby unifikovaných komunikácií bez ohľadu na prístupovú technológiu odberateľov
Zadavatel: Marketwired, LP. | 12.4.2016

GAITHERSBURG, MD a VARŠAVA, POĽSKO--(Marketwired / Pressweb – 11. apr. 2016) – Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), globálny líder v oblasti platformy „unifikovaná komunikácia ako služba“ (UCaaS), dnes oznámila, že popredný poľský poskytovateľ služieb Netia spustil cloudové riešenie unifikovaných komunikácií s využitím softvéru BroadSoft UC-One®. Nová ponuka je vylepšením existujúcej a mimoriadne úspešnej hostiteľskej služby PBX spoločnosti Netia založenej na BroadWorks®, ktorá prináša podnikovým zákazníkom škálovateľné riešenie v oblasti unifikovanej komunikácie a spĺňa ich rastúce požiadavky.

Nová ponuka sa nazýva „New Netia“ a spája v sebe paušálne sadzby s širokým sortimentom telefonických a unifikovaných komunikačných služieb vrátane okamžitých správ a informácií o prítomnosti, videohovorov, zdieľania pracovnej plochy a súborov, mobilných aplikácií a pokročilých hlasových funkcií. Táto ponuka je dostupná pre nových a existujúcich podnikových zákazníkov a využíva softvér spoločnosti BroadSoft UC-One UCaaS: toto plynulé cloudové riešenie umožňuje zákazníkom sústrediť sa na rozširovanie podnikov a zvyšovanie produktivity.

Služba bola navrhnutá tak, aby odberateľom spoločnosti Netia umožnila hladký prechod na cloudové unifikované komunikácie bez ohľadu na to, či ide o odberateľov typu VoIP alebo PTSN, a bez nutnosti zmeny telefónneho čísla. Okrem toho pomohla spoločnosť BroadSoft spoločnosti Netia aj s vývojom a umiestnením jej novej služby za účelom dosiahnutia čo najväčšieho dlhodobého úspechu na poľskom trhu.

„Broadsoft je kľúčovou súčasťou našej cloudovej stratégie na plnenie narastajúcich požiadaviek našich zákazníkov, keďže ide o ideálnu platformu na inováciu podnikových komunikačných služieb v období, kedy sa dopyt po cloudovej unifikovanej komunikácii stále zvyšuje,“ hovorí pán Marcin Kotlarski, produktový a marketingový B2B riaditeľ zo spoločnosti Netia. „Vďaka spolupráci s lídrom na trhu s cloudovou komunikáciou a spoluprácou je spoločnosť Netia v pozícii prvého poľského operátora s revolučnou ponukou, ktorá prináša zjednodušenie osvojovania služieb unifikovanej komunikácie.“

Craig Decker, výkonný riaditeľ spoločnosti BroadSoft pre Európu, Stredný východ a Afriku, zdôrazňuje výhody jednoduchej integrácie s inými cloudovými, staršími a potenciálnymi novými službami: „Naše osvedčené prvotriedne cloudové služby a inovácie v oblasti unifikovanej komunikácie poskytujú spoločnosti Netia istotu a flexibilitu na plnenie požiadaviek vznikajúcej pracovnej väčšiny tohto tisícročia v oblasti komunikácie a spolupráce. Spoločnosť Netia teraz umožňuje podnikovým zákazníkom, aby svojim zamestnancom v rýchlosti poskytli pomoc v oblasti komunikácie a spolupráce, a to kdekoľvek, kedykoľvek a pomocou akéhokoľvek zariadenia.“

Sledujte všetky novinky od spoločnosti BroadSoft na portáli Twitter.

O spoločnosti BroadSoft:

Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať zjednotenú komunikáciu prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane privátnej pobočkovej telefónnej ústredne, videohovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.broadsoft.com.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti:

Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcnosti sa dajú identifikovať podľa používania pojmov a fráz ako napr. „umožňuje“ a iných podobných pojmov a fráz, a okrem iného obsahujú vyhlásenia týkajúce sa výhod pre zákazníkov spoločnosti Netia vyplývajúcich z používania UC-One v ponuke služieb spoločnosti Netia pre koncových zákazníkov. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že naše skutočné výsledky sa budú zásadne líšiť od výsledkov uvedených v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom tieto rozdiely môžu zahŕňať napríklad finančné alebo iné výhody pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúce z využívania služieb UC-One spoločnosťou Netia v rámci ponuky jej produktov, ako aj faktorov uvedených v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2015, ktorý dňa pondelok, 29. februára 2016 zaregistrovala Komisia pre výmenné operácie a cenné papiere (SEC), a v iných dokumentoch spoločnosti Broadsoft zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 11. aprílu 2016. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní.

O spoločnosti Netia:

Netia S.A. je jeden z najväčších telekomunikačných operátorov v Poľsku. Poskytuje komplexné, integrované a jednoducho použiteľné online riešenia.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.netia.pl


Styky s médiami – BroadSoft:
Severná a Južná Amerika
Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Európa
Andy Crisp/Jon Bawden/Kate Anderson
Cohesive pre spoločnosť BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com

Ázia a Tichomorie
Terry Alberstein
Navigate Communication
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Styky s médiami – Netia:

Lidia Marcinkowska
l.marcinkowska@neuron.pl
tel.: +48 22 848 46 12

Ludmiła Sandros
l.sandros@neuron.pl
tel.: +48 22 848 46 12

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com