125. rok Městské knihovny v Praze

Zadavatel: Městská knihovna v Praze | 12.2.2016 | Kultura, hudba, divadlo
Superknihovníci

Praha (Pressweb) - Celé jedno a čtvrt století letos uplyne od doby, kdy se konečně skupině obrozenců podařilo přesvědčit tehdejší představitele pražské radnice, že Praha opravdu českou veřejnou knihovnu potřebuje. Co se za těch 125 let změnilo?

Knihovna se z jedné čítárny v bývalé trestnici Na Zderaze rozrostla na síť čítající více jak 40 poboček, které doplňují stanice tří pojízdných knihoven. Každý rok se v prostorách knihovny uskuteční tisíce kulturních akcí, včetně filmových projekcí a koncertů.  Knihovna byla pověřena koordinací projektu Praha město literatury, který zapojuje Prahu do sítě kreativních měst literatury UNESCO. Aktivně se také podílí na národních rozvojových projektech vyplývajících z Koncepce rozvoje knihoven ČR (vývoj centrálního portálu knihoven knihovny.cz, měření návratnosti služeb knihoven).

A co naopak zůstalo stejné? Staré knihovnické pravidlo říká, že knihovna je taková, jaký je její knihovník. Proto bychom chtěli výroční rok využít k připomenutí těch, kteří dělají knihovnu knihovnou. Osobnosti, které prošly knihovnickou profesí v Městské knihovně v Praze a měly na její činnost zásadní vliv, nebo se jejich práce jinak zapsala do historie MKP, budeme v průběhu roku připomínat na stránce www.mlp.cz/superknihovnici. Zároveň bychom ale chtěli zájemcům z široké veřejnosti přiblížit knihovnické povolání v knihovně v 21. století.

Lidé v knihovně a jejich čtenářské zájmy budou i nadále představovány v tzv. Čtenářské minutce. Běžný pracovní den v knihovně přiblíží krátká videa s pracovním názvem Jeden den v životě knihovníka a v plánu je i představení studijních oborů knihovnictví a informační vědy na SŠ i VŠ. Do zákulisí knihovnického provozu se budou moci lidé přijít podívat v rámci Dne otevřených dveří v Ústřední knihovně, která je nejen největší pobočkou v síti MKP, ale také sídlem vedení i podstatné části všech podpůrných oddělení. Den otevřených dveří také využijeme jako příležitost k připomenutí 140 let od narození architekta Ústřední knihovny, Františka Roitha, a 130 let od narození člověka, bez kterého by tato monumentální kulturní stavba nikdy nevznikla, ředitele Jana Thona.

Vizuálně výroční rok provázejí ilustrace z knihy Der Zoologische Garten vydané právě v roce 1891, která nese velmi nízkou signaturu C 185 a její cesta do fondu knihovny je zatím ještě záhadou… Druhý vizuál se vztahuje k osobám knihovníků. Superknihovníci, kteří jsou k vidění na plackách, samolepkách i limitované edici hrnků, jsou dílem hlavní grafičky MKP a výtvarnice Heleny Rosové.

Co knihovnu ještě čeká? Kromě aktivit spojených s výročím ve 125. roce činnosti knihovny očekáváme přípravu rekonstrukce toalet pro veřejnost v budově Ústřední knihovny, dokončení projektové dokumentace k chystané pobočce Petřiny, zkušební provoz tzv. Knihovny v krabici a víceúčelového prostoru Dílna, i testovací provoz nové podoby webových stránek.

Témata: knihovna, knihy, historie, knihovníci | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Kontaktní osoba: Lenka Hanzlíková
Tisková mluvčí
lenka.hanzlikova@mlp.cz
+420 733 160 007
Obrázek uživatele MKP
Městská knihovna v Praze je největší městskou knihovnou v České republice. Své služby poskytuje po celé Praze prostřednictvím více jak 40 poboček a 3 vozidel pojízdné knihovny. Kromě půjčování klasických tištěných knih, hudby, filmů, map, obrazů, not, deskových her a časopisů, zpřístupňuje také e-... vice ›
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Česká republika
knihovna@mlp.cz
Tel: +420 222 113 555