2013: Nejakostních paliv v ČR méně

Sledování jakosti pohonných hmot v roce 2013
Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 12.2.2014 | Auto-moto, logistika

Praha (Pressweb) - 11. únor 2013: Celoroční monitorování a průběžné i cílené kontroly trhu s pohonnými hmotami prováděné ČOI ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány se pozitivně projevily v dalším, byť mírném snížení poměru nejakostních motorových paliv na trhu.

V roce 2013 odebrala ČOI u čerpacích stanic celkem 2495 vzorků motorových paliv, z nichž 73, tj. 2,9 %, nevyhovělo požadavkům technických norem. Ve srovnání s rokem 2012 tedy poměr méně závažných odchylek od stanovené jakosti klesl. Závažné odchylky však byly zjištěny u vyššího počtu vzorků. Podle charakteru odchylek od stanovené jakosti lze usuzovat na příměsi složek, které vlastnosti pohonných hmot podstatně ovlivnily. V těchto případech může dojít nejen k poškození spotřebitele a životního prostředí, ale dochází také k daňovým únikům. Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2013 za prodej nejakostních motorových paliv pravomocně celkem 60 pokut ve výši 11 813 000 Kč. Pro rok 2014 je stanoven odběr a kontrola nejméně 2650 vzorků pohonných hmot.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: ČOI, kontroly trhu s pohonnými hmotami | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360