Vodafone Germany spúšťa cloudové unifikované komunikačné služby s riešením BroadSoft UC-One

Zadavatel: Marketwired, LP. | 11.3.2016

Cloudové hosťované PBX a mobilné unifikované komunikácie umožňujú malým a stredným podnikom posilňovať mobilnú pracovnú silu, zvyšovať produktivitu a znižovať náklady

GAITHERSBURG, MD a DÜSSELDORF, NEMECKO--(Marketwired / Pressweb – 10. marec 2016) – Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), vedúci globálny poskytovateľ softvéru ako služby pre unifikované komunikácie (UCaaS), dnes oznámila, že spoločnosť Vodafone Germany si na technickú podporu svojich nových cloudových unifikovaných komunikačných služieb vybrala riešenie UC-One® spoločnosti BroadSoft. One Net Business spoločnosti Vodafone je škálovateľné riešenie unifikovaných komunikácií pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré je navrhnuté špeciálne na podporu ich súčasných a budúcich potrieb rastu.

One Net Business spoločnosti Vodafone je flexibilné, nákladovo efektívne, škálovateľné a integrované riešenie, ktoré sa zameriava na početný trh MSP1. Tento trh v Nemecku predstavuje 58 % všetkých podnikov a analytik odvetvia spoločnosť MZA vo svojej nedávnej správe predpokladá, že trh porastie s unifikovanými komunikáciami o 18 % zloženej ročnej miery rastu do roku 2020. One Net Business spoločnosti Vodafone plynule prepája pevné a mobilné komunikácie do jediného riešenia, čím ponúka jedno číslo, faktúru, poskytovateľa a odkazovú službu zabudované do overenej a bezpečnej platformy so svetlými vyhliadkami do budúcnosti. One Net Business spoločnosti Vodafone je na rozdiel od iných OTT mobilných unifikovaných komunikačných riešení prvou službou unifikovaných komunikácií v Nemecku, ktorá poskytuje pevne integrované mobilné funkcie prostredníctvom jednoduchej a intuitívnej používateľskej skúsenosti.

„One Net Business spoločnosti Vodafone predstavuje významný míľnik v rámci našej prebiehajúcej stratégie spĺňania očakávaní zákazníkov v čase, keď ponuka cloudových unifikovaných komunikácií narastá. Je to ideálne riešenie pre podniky s vysoko mobilnou pracovnou silou a potrebou prispôsobovať aktuálnu telefóniu,“ oznamuje Alexander Saul, riaditeľ pre podnikových klientov spoločnosti Vodafone Germany. „Riešenie UC-One spoločnosti BroadSoft je vďaka mobilne orientovanému prístupu dokonalé riešenie pre nemecký trh malých a stredných podnikov, kde je pri rozhodovaní plynulá mobilita, produktivita a nákladová efektivita kľúčovým kritériom.“

Spoločnosť Frost & Sullivan vyhlásila spoločnosť BroadSoft za lídra na trhu UCaaS, vďaka trhovému podielu 41 % a viac ako 13 miliónmi zavedenými kanálmi cloudových unifikovaných komunikácií v roku 2015. Riešenie UC-Oneposkytuje služby hlas, obraz a zvuk vo vysokom rozlíšení, okamžité posielanie správ a dostupnosť, konferencie, denníky hovorov a spolupráca so zdieľaním obrazovky v jedinom rozhraní – bez ohľadu na zariadenie používateľa alebo typ pripojenia (mobilné, pevné atď.). Riešenie UC-One podporuje pokročilé možnosti mobility vrátane integrácie okamžitých správ, jedného čísla FMC a vnútroštátnych hovorov, duálneho prostredia, používateľskú skúsenosť optimalizovanú prednostne na mobilné telefóny a plynulú administratívnu skúsenosť.

Taher Behbehani, digitálny a marketingový riaditeľ spoločnosti BroadSoft zdôrazňuje nevyhnutnosť prednostne mobilného prístupu pri podnikových komunikáciách: „Sme nadšení, že spoločnosť Vodafone Germany si na riešenie One Net Business vybrala práve spoločnosť BroadSoft. Podľa nášho najnovšieho každoročného globálneho obchodného prieskumu poskytovatelia služieb vnímajú unifikované komunikácie a mobilitu ako kľúčové pre malé a stredné podniky a veríme, že spoločnosť BroadSoft má s posunom trhu k mobilne orientovaným unifikovaným komunikáciám tú najlepšiu pozíciu na poskytovanie ich úplného sľubu a potenciálu.“ 

Poskytovatelia služieb na celom svete riešenie UC-One spoločnosti BroadSoft na trhu úspešne predávajú svojim podnikovým zákazníkom všetkých veľkostí, od mikropodnikov až po sofistikované globálne spoločnosti. Riešenie UC-One spoločnosti Vodafone Germany poskytuje overené riešenie bohaté na vlastnosti, ktoré jej umožňuje aktívne súťažiť na veľkom a rýchlorastúcom nemeckom trhu malých a stredných podnikov.

Spoločnosť Vodafone tiež predvádza projekt Tempo spoločnosti BroadSoft na veľtrhu CeBIT 2016 ako dôkaz konceptu budúcnosti cloudových komunikácií. Projekt Tempo poskytuje spektrum pokročilých vlastností vrátane kontextuálnych komunikácií a použitia integrácií, ktoré výrazne zlepšujú produktivitu podnikového používateľa. Projekt Tempo bol po prvý raz zverejnený v októbri 2015 na udalosti spoločnosti BroadSoft Používateľ pripojení a teraz sa v Európe presúva do fázy beta testovania so spoločnosťou Vodafone ako prvým zákazníkom, ktorý preukáže jeho funkčnosť.

Ak chcete mať prehľad o všetkých novinkách od spoločnosti BroadSoft, sledujte ju na portáli Twitter.

O spoločnosti BroadSoft:
Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na stránkewww.broadsoft.com.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti:
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcnosti sa dajú identifikovať podľa používania pojmov a fráz ako napr. „bude“, „povoľuje“ a „umožňuje“ a iných podobných pojmov a fráz, a okrem iného obsahujú vyhlásenia týkajúce sa výhod pre zákazníkov spoločnosti Vodafone Germany vyplývajúcich z používania riešenia UC-One v ponuke služieb spoločnosti Vodafone Germany pre koncových zákazníkov malých a stredných podnikov. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že naše skutočné výsledky sa budú zásadne líšiť od výsledkov uvedených v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom tieto rozdiely môžu zahŕňať napríklad finančné alebo iné výhody pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúce z využívania služieb UC-One spoločnosťou Vodafone Germany v rámci ponuky jej produktov, ako aj faktorov uvedených v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2015, ktorý dňa 29. februára 2016 zaregistrovala Komisia pre výmenné operácie a cenné papiere (SEC), a v iných dokumentoch spoločnosti BroadSoft zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 10. marcu 2016. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní.

1 Na účely tejto tlačovej správy sa definuje ako 11 – 250 používateľov

 

Mediálne kontakty:
Amerika
Brian Lustig 
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com 

Európa
Andy Crisp/Jon Bawden/Kate Anderson
Cohesive pre spoločnosť BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200 
broadsoft@wearecohesive.com

Ázia a Tichomorie
Terry Alberstein
Navigate Communication
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com